constituted В'єтнамська перевод і приклади пропозицій

constituted

вимова
v. gây nên, cấu tạo, có hình vóc, họp thành, lập thành, thiết lập, ủy nhiệm
Dictionary Extension
Поділитися