bill Голландська перевод і приклади пропозицій

bill

вимова
npr. bill

bill

вимова
zn. biljet; rekening; origineel; droge taal; wetsvoorstel
ww. in rekening brengen
zn. Bill (voornaam); rekening

Приклади пропозицій

Needless to say: you always have to get the bill.
Onnodig om te zeggen: jij betaalt altijd de rekening.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A bill came along with the package.
Bij het pakje zat een factuur.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Add this to my bill.
Zet dat op mijn rekening.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Bill and his younger brother are nothing alike.
Bill en zijn jongere broer lijken helemaal niet op elkaar.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Bill did not commit the crime.
Bill heeft de misdaad niet begaan.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Bill Gates is the founder of Microsoft.
Bill Gates is de stichter van Microsoft.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Bill has a lot of original ideas.
Bill heeft veel originele ideeën.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Bill has a part-time job so that he can buy a car.
Bill heeft een part-time job om een auto te kunnen kopen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Bill has many friends.
Bill heeft veel vrienden.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Bill is completely unlike his brother.
Bill lijkt helemaal niet op zijn broer.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Bill is nervous about the exam.
Bill is zenuwachtig voor het examen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Bill is on the editorial staff.
Bill zit in de redactie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Bill is two years senior to me.
Bill is twee jaar ouder dan ik.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Bill often goes to the park.
Bill gaat vaak naar het park.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Bill stopped the smoking.
Bill is met roken gestopt.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Bill was adamant that she should obey him.
Willy is daar onverbiddelijk in: zij zou hem moeten gehoorzamen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Bill was in his bedroom.
Bill was in zijn slaapkamer.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Bill was in Japan.
Bill is in Japan geweest.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Bill was killed by an intruder.
Bill was door een inbreker vermoord.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Bill's work is selling cars.
Bill werkt in de autoverkoop.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися