evicted Голландська перевод і приклади пропозицій

evicted

вимова
[evict] ww. uitzetten, verdrijven

Приклади пропозицій

When we were there the other night, 12 Palestinians were evicted from 12 flats in the middle of the city.
Toen wij daar vannacht waren, werden twaalf Palestijnen uit hun respectieve appartementen gezet, midden in de stad.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Without a post in the Church he would be evicted from his family home.
Zonder kerkelijk ambt zou zijn gezin namelijk zijn huis verliezen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We have just managed to evict smokers from cafés.
We zijn er net in geslaagd de rokers de cafés uit te krijgen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The mayor of Mlynky has evicted five Slovak associations from the two rooms in which they carried out their activities.
De burgemeester van Mlynky heeft vijf Slowaakse verenigingen uit twee ruimtes verjaagd waarin ze hun activiteiten ontplooiden.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In any case, the decision to evict them is not a random act.
Het besluit tot uitzetting is in ieder geval geen willekeurige daad.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The family was evicted by the police, who were enforcing an order of the Israeli Supreme Court.
De familie is door de politie uitgezet, die een rechterlijk bevel van het Israëlische Hooggerechtshof uitvoerde.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The same people who were cleaned out as trash last time are being evicted now.
Dezelfde mensen die de vorige keer als vuilnis buiten de deur zijn gezet, worden nu opnieuw uitgezet.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Christians are intimidated, evicted or killed with a clear purpose: religious cleansing.
Christenen worden geïntimideerd, verbannen of gedood voor een duidelijk doel: religieuze zuivering.
вимова вимова вимоваu Report Error!
During our visit we were able to speak with representatives of the evicted peasant farmers and offer our assistance as Members.
Tijdens ons bezoek konden wij met vertegenwoordigers van de verjaagde boeren spreken en onze hulp als afgevaardigde aanbieden.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Hundreds of thousands of people have died and millions have been evicted from their homes.
Honderdduizenden mensen zijn door geweld om het leven gekomen en miljoenen zijn van huis en haard verdreven.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися