heresy Голландська перевод і приклади пропозицій

heresy

вимова
zn. ketterij

Приклади пропозицій

Such is the grip of EU money that dissent from the perceived wisdom is treated almost as heresy.
De macht van het EU-geld is zo groot, dat het bijna als ketterij wordt beschouwd wanneer men van de algemeen aanvaarde wijsheden afwijkt.
вимова вимова вимоваu Report Error!
   Mr President, I am afraid I will bring heresy to this debate.
   – Mijnheer de Voorzitter, ik vrees dat ik een ketterse opmerking ga maken in dit debat.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That would be tantamount to heresy.
Dat zou synoniem zijn met ketterij.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I realise I have spoken the ultimate heresy in this House by saying it, but it is true.
Ik realiseer me dat deze woorden in dit Parlement als ketterij worden beschouwd, maar het is waar.
вимова вимова вимоваu Report Error!
These three heresies will be fatal to European wine-growing, particularly in France.
Dit zijn drie ernstige dwalingen die fataal zullen zijn voor de wijnbouw in Europa en met name in Frankrijk.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mr President, we strenuously reject what from the democratic standpoint is a total heresy.
Vanuit democratisch standpunt verzetten wij ons met kracht tegen deze absolute ketterij.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися
Синоніми
dissenting view: dissent, nonconformity, dissidence, apostasy