lobbying Голландська перевод і приклади пропозицій

lobbying

вимова
zn. het lobbyen

Приклади пропозицій

The car lobby has led too many people up the garden path.
De autolobby heeft te velen op het verkeerde been gezet.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The car lobby was unsuccessful today and I am pleased about that.
De autolobby heeft het vandaag niet gehaald en ik ben daar blij om.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The debates on UCITS gave rise to speeches on behalf of all sorts of lobbies and heated debate in the relevant committee.
De debatten over de ICBE's hebben aanleiding gegeven tot vergaande bemoeienissen van allerlei lobby's en hevige discussies binnen de bevoegde commissie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Apparently, the postal service is a very strong lobby and rightly so.
Blijkbaar is de post een heel sterke lobby en dat is ook terecht.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I remember when people came into this House lobbying us in the national interest not to allow this liberalisation.
Ik weet nog hoe in dit Parlement mensen kwamen lobbyen om die liberalisering in hun nationale belang niet te laten doorgaan.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Here, courtesy of industrial lobbying, we have chocolate with added vegetable fats.
Dankzij het gelobby van de industrie krijgen we nu chocola met plantaardige vetten.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This is confirmed yet again by our discussions and the particularly powerful lobbying.
Dat hebben we tijdens de debatten kunnen zien en er bestaat een intensieve lobby.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Waste management is a very complex issue subject to extensive lobbying.
Afvalbeheer is een bijzonder ingewikkelde taak en er wordt veel gelobbyd.
вимова вимова вимоваu Report Error!
- (DE) It would appear that Community environmental protection does not have its own lobby at the Community institutions.
Het ziet ernaar uit dat de milieubescherming in de Gemeenschap bij de communautaire organen niet over lobbyisten beschikt.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We have been lobbied by very many groups during the process of developing this legislation.
Tijdens de ontstaansperiode van deze wetgeving hebben vele groeperingen bij ons gelobbyd.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The lobbying has become quite intense in the last few weeks.
Het gelobby is de afgelopen weken behoorlijk geïntensiveerd.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The lobby has already been mentioned.
De lobby is reeds aan bod gekomen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We must denounce the lobbying by unscrupulous laboratories and the multinational companies who represent them.
De lobby van bepaalde gewetenloze laboratoria, maar ook de multinationals die hen vertegenwoordigen, moet aangepakt worden.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It was sunk by the lobbies in the European Union and, consequently, pressure from migrations is growing ever stronger.
Het is tot zinken gebracht door de lobby' s in de Europese Unie, die op die manier de migratiedruk alleen nog maar sterker maken.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It has capitulated before the interests and the sweet-voiced lobbying of the sugar industry.
Ze capituleert voor de belangen en het zoetgevooisde gelobby van de suikerindustrie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The lobbying of lawyers' organisations against this common position has been somewhat exaggerated.
De lobby van advocatenorganisaties tegen dit gemeenschappelijk standpunt is wat overdreven.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That was not even mere negligence or carelessness, it was a deliberate choice, under pressure from the agrifood lobbies.
Het gaat niet eens om nalatigheid of zorgeloosheid, maar om weloverwogen keuzes, afgedwongen door de lobbies van de voedingsmiddelenindustrie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is true that the cigarette industry lobby was working flat out, but obviously with little success, and just as well too.
Inderdaad heeft de lobby van de sigarettenindustrie keihard gewerkt, maar blijkbaar met weinig succes, gelukkig maar.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Brussels is an attractive base for industry to lobby from.
Brussel is een aantrekkelijke plek voor het bedrijfsleven om te lobbyen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A strong lobby in favour of environmental protection is a good and necessary part of any mature democratic society.
Een sterke lobby voor milieubescherming vormt een goed en essentieel onderdeel van iedere ontwikkelde democratische samenleving.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися