measure Голландська перевод і приклади пропозицій

measure

вимова
zn. maat, maatstaf, maatregel, bedrag, hoeveelheid, beperking
ww. meten, afmeten, uitmeten, opmeten, toemeten, maat : de maat nemen, onderzoekend aankijken, beoordelen, deelbaar zijn op

Приклади пропозицій

Can you measure the length?
Kun je de lengte opmeten?
вимова вимова вимоваu Report Error!
Precautionary measures were unnecessary.
Voorzorgsmaatregelen waren niet nodig.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Tatoeba: Where pillow fights can't even measure up to sentence fights.
Tatoeba: Waar kussengevechten het niet halen bij zinsgevechten.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The thermometer is an instrument for measuring temperature.
Een thermometer is een middel om de temperatuur te meten.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We want to measure your blood pressure.
We willen uw bloeddruk meten.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In the future, we must also develop indicators so that measures can be targeted at the right time at the right place.
Voortaan moet ook worden nagedacht over de ontwikkeling van de indicatoren, zodat men op tijd gerichte maatregelen op de juiste plaats kan nemen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is for the Member States to undertake criminal measures.
Strafrechtelijke maatregelen vallen onder de bevoegdheid van de lidstaten.
вимова вимова вимоваu Report Error!
There is too often a tendency to criticise state aid harshly as a measure causing distortion in competition.
Al te vaak bestaat de neiging overheidssteun aan de schandpaal te nagelen als een maatregel die de concurrentie vervalst.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We have now obtained a first-rate enumeration of a variety of measures.
Wij hebben nu een perfecte opsomming van alle mogelijke maatregelen gekregen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I would like to comment on one of the measures to be taken, which was mentioned by the Commissioner and some of my colleagues.
Ik wil een opmerking maken over een van de maatregelen die door de commissaris en door verscheidene collega's zijn genoemd: het gebruik van tankers met een dubbele romp.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Commissioner, I believe that it is time to opt for the safest technically possible measures.
Ik denk dat dit het moment is om voor maatregelen te kiezen die technisch zo veilig mogelijk zijn, mevrouw de commissaris.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We are therefore right to demand improved controls, sanctions and preventive measures.
Wij dringen dus terecht aan op betere controles, sancties en preventieve maatregelen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I welcome Mr Barnier' s statement and I also welcome the measures which the Commission has announced.
Ik ben bijzonder ingenomen met de verklaring van de heer Barnier en ik verwelkom de maatregelen die de Commissie heeft getroffen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
All of these measures are designed to make it more coherent, understandable and flexible.
Deze maatregelen zijn bedoeld om de wetgeving toegankelijker te maken en meer samenhang en flexibiliteit te geven.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Over 80 measures are envisaged.
Er moeten meer dan 80 maatregelen komen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In addition, measures must be taken to combat differences on the grounds of gender.
Verder moeten er maatregelen worden genomen tegen seksebepaalde verschillen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
What measures is the Commission taking to facilitate opportunities for the disabled in this area?
Welke maatregelen overweegt de Commissie om de mogelijkheden van gehandicapten op dit gebied uit te breiden?
вимова вимова вимоваu Report Error!
On 26 November 1999, the European Commission approved a package of measures to combat discrimination.
Op 26 november 1999 heeft de Europese Commissie een pakket maatregelen goedgekeurd voor de bestrijding van discriminatie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In response to this the Commission has entered into various commitments and has certainly adopted many reform measures.
Naar aanleiding hiervan heeft de Commissie diverse beloftes gedaan en al veel hervormingsmaatregelen getroffen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
At the end of last year Mr Kinnock announced new measures for the protection of whistle-blowers.
Eind vorig jaar kondigde de heer Kinnock nieuwe maatregelen aan voor de bescherming van klokkenluiders.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися
Синоніми
1. dimension: size, capacity, quantity, mass, volume, frequency, magnitude
2. action: proceeding, move, manoeuvre, procedure, step
3. standard: pattern, rule, test, example
4. gauge: scale, calibrate, rank, grade, rule, survey, standard
Часи дієслова
Present participle: measuring
Present: measure (3.person: measures)
Past: measured
Future: will measure
Present conditional: would measure
Present Perfect: have measured (3.person: has measured)
Past Perfect: had measured
Future Perfect: will have measured
Past conditional: would have measured