past Голландська перевод і приклади пропозицій

past

вимова
[passen] v. fit with, befit, become, suit, conform, comport, appertain

past

вимова
bn. verleden, voorbij, voorbijgegaan, geleden
adv. voorbij
zn. verleden, verleden tijd, gebeuren : het gebeuren,

Приклади пропозицій

In the past few weeks I had learned a lot about this spunky young queen.
In de afgelopen weken had ik veel over deze dappere en jonge koningin geleerd.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Queen was reported to have been sick every morning for the past week!
Er werd gemeld dat de koningin elke ochtend ziek was geweest in de voorgaande weken!
вимова вимова вимоваu Report Error!
In the past bullying was happening in the playgrounds at school.
In het verleden gebeurde pesten op de speeltuinen op school.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A man dressed as Superman flew past me!
Een man gekleed als superman vloog me voorbij!
вимова вимова вимоваu Report Error!
Archeology reveals the secrets of the past.
Archeologie ontdekt de geheimen van het verleden.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Don't worry about the past.
Maak je geen zorgen over het verleden.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Each generation would have to rediscover for itself the truths of the past.
Iedere generatie moet voor zich de waarheden van het verleden opnieuw ontdekken.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He walked past the house.
Hij wandelde voorbij het huis.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In the past several years, the engine of world growth has been China.
In de afgelopen jaren was de motor van de wereldgroei China.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In times of crisis one should never idealise the past.
In tijden van crisis moet je nooit het verleden gaan idealiseren.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is twenty minutes past ten.
Het is tien voor half elf.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It's half past eight.
Het is 8:30.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It's half past one.
Het is half twee.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It's half past three.
Het is half vier.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It's quarter past one.
Het is kwart over één.
вимова вимова вимоваu Report Error!
School begins at half past eight.
De school begint om half negen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
She was born just a generation past slavery; a time when there were no cars on the road or planes in the sky; when someone like her couldn't vote for two reasons — because she was a woman and because of the color of her skin.
Ze werd slechts een generatie voorbij slavernij geboren; in een tijd toen er geen auto's op de weg reden en geen vliegtuigen in de lucht vlogen; toen iemand als zij om twee redenen niet mocht stemmen - omdat ze een vrouw was en door de kleur van haar huid.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The past is the past.
Voorbij is voorbij.
вимова вимова вимоваu Report Error!
They ran past Tom.
Ze renden Tom voorbij.
вимова вимова вимоваu Report Error!
They usually have breakfast at half past seven o'clock and eat their lunch at twelve.
Ze ontbijten meestal om half acht en gebruiken de lunch om twaalf uur.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися