reformation Голландська перевод і приклади пропозицій

reformation

вимова
zn. 16-de Eeuwse Christelijk religieuze beweging die als visie had de Rooms Katholieke Kerk te hervormen en hetgeen resulteerde in de vorming van het Protestantisme
zn. hervorming, verbetering; de Reformatie

Приклади пропозицій

Commissioner Fischler worked hard on the reformation of the common agricultural policy.
Commissaris Fischler heeft hard gewerkt aan de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Reduction and reformation of agricultural subsidies.
Vermindering en herziening van de landbouwsubsidies.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The 2003 and 2004 reforms were important stages in the reformation of the common agricultural policy (CAP).
De hervormingen van 2003 en 2004 waren belangrijke stappen in de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).
вимова вимова вимоваu Report Error!
This relates to structural reformation in risk management, more transparency and better rules for financial supervision.
Het gaat om structurele wijziging in het risicomanagement, meer transparantie, betere regels voor het financieel toezicht.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Reformation started because they did not succeed.
De reformatie begon omdat ze in die opzet niet slaagden.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися
Синоніми
reconstruction: repair, restoration, replacement