morphological Корейська перевод і приклади пропозицій

morphological

вимова
형. 형태학의

Приклади пропозицій

A Study on the Morphological Research Method on Urban Fabric
도시조직에 대한 형태학적 접근방법에 관한 연구
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися