act Польська перевод і приклади пропозицій

act

вимова
n. czyn, akt, uczynek, występ sceniczny, ustawa, dokument {prawn.}, czynność, postępek
v. czynić, robić, działać, oddziaływać, podziałać na coś, postępować, sposób: zachować się w określony sposób, pracować jako, funkcja: pełnić funkcję, scena: grać na scenie, zagrać, odegrać rolę, przedstawiać, udać, służyć do, operować, atakować, postanowić, postąpić, zagrywać, udawać

Приклади пропозицій

He sometimes acts in movies with his dad.
On czasami gra w filmach ze swoim tatą.
вимова вимова вимоваu Report Error!
They act in their family’s TV show, ‘Keeping up with the Kardashians’, but they also have their own fashion and makeup lines.
Grają w programie telewizyjnym swojej rodziny „Keeping up with the Kardashians”, ale mają też swoje własne linie mody i makijażu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I'll act on your advice.
Postąpię zgodnie z twoją radą.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He sized up the situation and acted immediately.
Błyskawicznie ocenił sytuację i zaczął działać.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He isn't really sad; he's only acting.
On tylko udaje smutnego.
вимова вимова вимоваu Report Error!
She acted as if she knew nothing about it.
Zachowywała się, jakby nic o tym nie wiedziała.
вимова вимова вимоваu Report Error!
She is acting from some selfish motive.
Ona działa z pobudek osobistych.
вимова вимова вимоваu Report Error!
She acted in a play for the first time.
Po raz pierwszy zagrała w sztuce.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Could you act for me while I'm out?
Mógłbyś coś dla mnie zrobić, jak mnie nie będzie?
вимова вимова вимоваu Report Error!
Act. Don't talk.
Rób, nie gadaj.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Act only according to that maxim whereby you can at the same time will that it should become a universal law.
Postępuj zawsze zgodne z tą maksymą, a będziesz mógł pragnąć aby stała się ona prawem uniwersalnym.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act.
W dobie powszechnego fałszu, mówienie prawdy jest czynem rewolucyjnym.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Animals act according to their instincts.
Zwierzęta działają zgodnie z instynktem.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Think before you act!
Pomyśl zanim coś zrobisz!
вимова вимова вимоваu Report Error!
Tom often acts like a baby when he can't get his way.
Tom często zachowuje się jak dziecko, kiedy nie coś nie idzie po jego myśli.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Tom acted as if he didn't know Mary.
Tom zachowywał się tak, jakby nie znał Mary.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Don't act like that.
Nie zachowuj się tak.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I don't like the way Tom is acting.
Nie podoba mi się sposób zachowania Toma.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I don't like the way you're acting.
Nie podoba mi się twoje zachowanie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Our teacher got mad at Tom because he was acting up in class.
Nasz nauczyciel wkurzył się na Toma, bo wygłupiał się w klasie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися