bill Польська перевод і приклади пропозицій

bill

вимова
n. halabarda, pika, dziób ptaka, cypel, rachunek, afisz, plakat, ulotka, projekt ustawy, skarga sądowa, banknot {am.}
v. całować się, pieścić się

Приклади пропозицій

Needless to say: you always have to get the bill.
Rzecz jasna: to ty zawsze dostajesz rachunek.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I'll pay the bill.
Zapłacę rachunek.
вимова вимова вимоваu Report Error!
And how will you take responsibility in the case that this bill doesn't pass?
I w jaki sposób poniesiesz odpowiedzialność, w wypadku gdy ten projekt ustawy nie przejdzie?
вимова вимова вимоваu Report Error!
Bill hates that his father smokes heavily.
Bill nie znosi tego, że jego ojciec intensywnie pali.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Bill got up early so he could catch the first train.
Bill wstał wcześnie, więc mógł zdążyć na pierwszy pociąg.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Could I have the bill, please?
Czy mogę prosić o rachunek?
вимова вимова вимоваu Report Error!
Bill brought me this book.
Bill kupił mi tę książkę.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Bill, give me a call this evening.
Bill, zadzwoń do mnie wieczorem.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Since I installed solar panels on my house, my energy bill has been cut in half.
Od kiedy zainstalowałem na dachu panele słoneczne, moje rachunki za prąd spadły o połowę.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Bill, open the door.
Bill, otwórz drzwi.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I paid the bill.
Zapłaciłem rachunek.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Two-dollar bills are rare in the United States.
Dwudolarowe banknoty to rzadkość w Stanach Zjednoczonych.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Bill was in his bedroom.
Bill był w swojej sypialni.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Tom speaks slower than Bill.
Tom mówi wolniej niż Bill.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Who will foot the bill?
Kto zapłaci rachunek?
вимова вимова вимоваu Report Error!
Bill Gates is the founder of Microsoft.
Bill Gates jest założycielem Microsoftu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Someone has to pay the bill.
Ktoś musi zapłacić rachunek.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Tom took out his wallet and paid the bill.
Tom wyjął portfel i zapłacił rachunek.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The only question now is how we're going to get enough money to pay our bills.
Teraz tylko pytanie, skąd weźmiemy pieniądze do opłacenia rachunków.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Here's the bill.
Oto rachunek.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися