evicted Польська перевод і приклади пропозицій

evicted

вимова
v. eksmitować, wykwaterować, rugować, wyrugować, odzyskać mienie

Приклади пропозицій

Under pressure from rocketing rents, they fall into debt and are often evicted.
Nękani niebotycznie wzrastającymi czynszami, zadłużający się, są często eksmitowani na bruk.
вимова вимова вимоваu Report Error!
People are being evicted who were already evicted in 2005 in Operation Murambatsvina, which incidentally means 'clean out the trash'.
Eksmisja dotknęła ponownie ludzi wysiedlonych w 2005 roku w ramach operacji "Murambatsvina”, której nazwa nota bene oznacza "wyrzucanie śmieci”.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The same people who were cleaned out as trash last time are being evicted now.
Tym samym osoby, które w tamtym okresie zostały wyrzucone z własnych domów jak śmieci, są ponownie eksmitowane.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mugabe's cohorts there gorge themselves, live a life of luxury and are rolling in money, and at the same time others live in the streets or in hovels, from which they are now still being evicted.
Kohorty prezydenta Mugabe obżerają się, żyją w luksusowych warunkach i mają mnóstwo pieniędzy, podczas gdy inni obywatele Zimbabwe żyją na ulicy lub w ruderach, z których teraz są eksmitowani.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In 2005, 70 000 people were evicted and these people still live in dire circumstances.
W 2005 roku eksmitowano 70 tysięcy osób, które do dziś mieszkają w tragicznych warunkach.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Christians are intimidated, evicted or killed with a clear purpose: religious cleansing.
Chrześcijanie są zastraszani, eksmitowani lub zabijani, w jednym celu: dokonania czystki religijnej.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We have just managed to evict smokers from cafés.
Udało nam się niedawno "eksmitować” palaczy z kawiarni.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The mayor of Mlynky has evicted five Slovak associations from the two rooms in which they carried out their activities.
Wójt wsi Mlynky wyeksmitował pięć słowackich stowarzyszeń z dwóch pomieszczeń, w których prowadziły swoją działalność.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In any case, the decision to evict them is not a random act.
W każdym razie decyzja o ich eksmitowaniu nie jest działaniem przypadkowym.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The family was evicted by the police, who were enforcing an order of the Israeli Supreme Court.
Rodzina ta została eksmitowana przez policję, która egzekwowała wyrok Sądu Najwyższego Izraela.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися