heresy Польська перевод і приклади пропозицій

heresy

вимова
n. herezja, kacerstwo, innowierstwo

Приклади пропозицій

These three heresies will be fatal to European wine-growing, particularly in France.
Te trzy herezje będą mieć fatalne skutki dla hodowli winorośli w Europie, w szczególności we Francji.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I realise I have spoken the ultimate heresy in this House by saying it, but it is true.
Zdaję sobie sprawę, że wygłosiłem właśnie kompletną herezję w tej Izbie, ale jest to prawdą.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися