past Польська перевод і приклади пропозицій

past

вимова
n. przeszłość
a. były, przeszły, miniony, ubiegły, czasu przeszłego, dawny, dotychczasowy
adv. mimo
prep. za, za czymś w przestrzeni, przed czymś w przestrzeni, obok czegoś w przestrzeni, godzina: po godzinie w czasie

Приклади пропозицій

A man dressed as Superman flew past me!
Mężczyzna w przebraniu Supermana przeleciał obok mnie!
вимова вимова вимоваu Report Error!
In the past bullying was happening in the playgrounds at school.
W przeszłości znęcanie się zdarzało się na szkolnych boiskach.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In the past few weeks I had learned a lot about this spunky young queen.
W ciągu ostatnich kilku tygodni dowiedziałem się sporo o tej dzielnej młodej królowej.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The Queen was reported to have been sick every morning for the past week!
Doniesiono, że od tygodnia Królowa choruje codziennie rano!
вимова вимова вимоваu Report Error!
They say, sir, that this was a big house in the past, and there were many deeds done here.
„Mówią, proszę pana, że to był duży dom w przeszłości i wiele rzeczy tutaj uczyniono.”
вимова вимова вимоваu Report Error!
At about half past ten, I was in a mood for the goodnight pipe, but Laura looked so pale that I felt it wouldn’t be nice to fill our sitting-room with fumes of strong tobacco.
Około pół godziny po dziesiątej, byłem w nastroju na fajkę na dobranoc, ale Laura wyglądała tak blado, że poczułem, że nie byłoby miło wypełniać naszego salonu dymem mocnego tytoniu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He ran past without noticing her.
Przebiegł nie zauważając jej.
вимова вимова вимоваu Report Error!
If your rent comes in past the fifth, a late charge will be added.
Jeśli wpłata czynszu nastąpi po piątym, naliczona zostanie opłata dodatkowa.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I don't know anything about his past.
Nie wiem nic o jego przeszłości.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It’s a quarter past eight.
Jest kwadrans po ósmej.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It looks like it's quarter past ten now.
Wygląda na to, że jest kwadrans po dziesiątej.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Right now, it is a half past ten.
Teraz jest dziesiąta trzydzieści.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Pleasure is always in the past or in the future, never in the present.
Przyjemność to zawsze sprawa przeszłości lub przyszłości, nigdy teraźniejszości.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Everything was better in the past.
W przeszłości wszystko było lepsze.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I haven't been busy for these past two days.
Nie byłem zajęty przez ostatnie dwa dni.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He's been staying at that hotel for the past five days.
Przebywa w tamtym hotelu od pięciu dni.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We can't change the past.
Nie możemy zmienić przeszłości.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A car drove past.
Samochód przejechał.
вимова вимова вимоваu Report Error!
For the past few years, teenagers who imitate overweight american rappers have been walking like inverted pendulums, swinging from left to right, which is the only way forward if you weigh over two hundred and sixty pounds, but completely ineffective if you are a scrawny teenager weighing half of that, since most of the energy is wasted on side steps, not to mention the sheer absurdity of that swinging gait.
W ostatnich latach nastolatkowie udający otyłych amerykańskich raperów chodzą jak odwrócone wahadła, bujając się z lewa na prawo, co jest jedynym sposobem, aby poruszać się naprzód, kiedy waży się ponad 120 kilogramów, ale zupełnie nieefektywnym, kiedy jest się wątłym małolatem ważącym połowę z tego, ponieważ większość energii jest marnowana na kroki w bok – nie wspominając już o samej absurdalności takiego kołyszącego chodu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Forget about the past, live the present, think about future.
Zapomnij o przeszłości, trzymaj się teraźniejszości, marz o przyszłości.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися