reformation Польська перевод і приклади пропозицій

reformation

вимова
n. poprawa, reformacja, reformowanie, przekształcenie

Приклади пропозицій

It is an opportunity for a collective reformation of our commitment and political will to create an area of peace, stability and shared prosperity in the Mediterranean.
Będzie to okazją do wspólnego zreformowania form zaangażowania i umocnienia dobrej woli politycznej w celu stworzenia przestrzeni pokoju, stabilności i wspólnego dobrobytu w regionie Morza Śródziemnego.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The 2003 and 2004 reforms were important stages in the reformation of the common agricultural policy (CAP).
Reformy przeprowadzone w latach 2003 i 2004 stanowiły ważne etapy zmiany wspólnej polityki rolnej (WPR).
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися