amendment Румунська перевод і приклади пропозицій

amendment

вимова
n. îmbunătăţire, amendare, amendament, îndreptare, rectificare

Приклади пропозицій

I also support the amendments tabled by the rapporteur.
Susţin, de asemenea, amendamentele depuse de raportor.
вимова вимова вимоваu Report Error!
At this conference, the Commissioner gave an excellent and proactive speech on the importance of tabling proposals for amendments now.
În această conferinţă, comisarul a ţinut un excelent discurs proactiv privind importanţa emiterii de propuneri de amendamente.
вимова вимова вимоваu Report Error!
But experts have suggested this would not be a good idea, and therefore my group will not be supporting any amendments tabled in that direction.
Dar experţii au sugerat că aceasta nu este o idee bună şi, prin urmare, grupul meu nu va susţine niciun amendament prezentat în direcţia respectivă.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Member of the Commission. - Mr President, I am pleased to express the Commission's support for Parliament's amendments to the UCITS IV proposal.
membru al Comisiei. -Domnule preşedinte, îmi face plăcere să anunţ susţinerea Comisiei pentru modificările aduse propunerii OPCVM IV de către Parlament.
вимова вимова вимоваu Report Error!
(RO) I would like to emphasise the fact that while Mr Cappato initially enjoyed broad support for his initiative, the 18 amendments introduced later on have resulted in a loss of that initial support.
Aş dori să subliniez faptul că, dacă iniţial domnul Cappato a avut o iniţiativă cu o largă susţinere, cele 18 amendamente introduse ulterior au dus la o pierdere a sprijinului iniţial.
вимова вимова вимоваu Report Error!
in writing. - I voted against the amendments to the Breyer report.
în scris. -Eu am votat împotriva amendamentelor la raportul Breyer.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In Solvency II and in the amendments to the capital requirements directive, the Commission has, on my recommendation, put forward proposals to strengthen supervisory cooperation.
În Directiva Solvabilitate II şi în modificările aduse directivei privind cerinţele de capital, Comisia a înaintat, la recomandarea mea, propuneri de consolidare a cooperării în materie de supraveghere.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I welcome the President's pledge now to consider amendments to this bill and to consult more widely with the media.
Salut angajamentul preşedintelui de a lua în considerare modificările aduse legii şi de a se consulta mai pe larg cu mass-media.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I hope that President Kibaki will refrain from any amendments to legislation concerning the media, which could infringe the freedom of speech.
Sper că preşedintele Kibaki se va abţine de la alte modificări ale legislaţiei privind mass-media, care ar putea încălca libertatea de exprimare.
вимова вимова вимоваu Report Error!
author. - Mr President, I regret the signing of the Kenya Communications (Amendment) Bill by President Kibaki.
autor. -Domnule preşedinte, îmi exprim regretul cu privire la faptul că preşedintele Kibaki a semnat Legea kenyană a comunicaţiilor (modificare).
вимова вимова вимоваu Report Error!
State control and censorship were sections of a draft amendment to a communications bill.
Controalele de stat şi cenzura sunt secţiuni ale unei propuneri de modificare a legii comunicaţiilor.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In this context, it is very bad news that, on Friday 2 January 2009, President Kibaki signed the Kenya Communications (Amendment) Bill 2008, which amends the Kenya Communications Act of 1998.
În acest context, o veste proastă este că, în ziua de vineri, 2 ianuarie 2009, preşedintele Kibaki a semnat Legea kenyană a comunicaţiilor din 2008 (modificare), care modifică Legea kenyană a comunicaţiilor din 1998.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Although President Kibaki has ordered these provisions to be amended a week later, we are not aware as to what these 'amendments' envisage.
Cu toate că preşedintele Kibaki a ordonat modificarea acestor prevederi o săptămână mai târziu, nu se ştie ce prevăd aceste "modificări”.
вимова вимова вимоваu Report Error!
on behalf of the UEN Group. - (IT) Mr President, having consulted many of my fellow Members, I would ask you for an amendment to the agenda just as you have said.
în numele Grupului UEN. - (IT) Domnule Preşedinte, după consultări cu colegii mei deputaţi, aşa cum aţi precizat, vă solicit o modificare a ordinii de zi.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In conclusion, let me present my opinion on the amendments tabled.
În concluzie, daţi-mi voie să-mi expun părerea în ceea ce priveşte amendamentele propuse.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I think that this Laperrouze report is of sufficient quality as to eliminate the need for any substantial amendments.
Consider calitatea raportului Laperrouze ca fiind suficientă pentru a elimina necesitatea unor amendamente substanţiale.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Our political group will not support any amendments which seek to reduce the diversification of energy sources.
Grupul nostru politic nu va susţine niciun amendament prin care se va căuta reducerea diversificării surselor energetice.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A compromise solution was eventually found for almost 90 proposed amendments and the document was unanimously adopted by the Committee on Industry, Research and Energy.
În cele din urmă, s-a găsit o soluţie de compromis pentru aproape 90 de amendamente propuse, iar documentul a fost adoptat în unanimitate de Comisia pentru industrie, cercetare şi energie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
However, we will support those amendments which seek to increase the number of supply routes and improve energy safety in the Union.
Însă vom susţine acele amendamente prin care se caută creşterea numărului de rute de aprovizionare şi sporirea securităţii energetice în cadrul Uniunii.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is to be hoped that this will be rectified through the amendment process.
Trebuie să sperăm că acest lucru va fi rectificat, prin intermediul amendamentelor.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися