bill Румунська перевод і приклади пропозицій

bill

вимова
n. socoteală, cambie, notă de plată, bancnotă, termen de plată a unei cambii, bon, factură, listă, document, afiş, program al unui spectacol, reclamă, anunţ, proiect de lege, lege, reclamaţie {jur.}, petiţie, cerere, promontoriu, cioc, cobe, vârf de ancoră
v. afişa, anunţa, înştiinţa, giugiuli: se giugiuli, înregistra, trece pe o listă

Приклади пропозицій

The bill is expected to be enacted during the present session.
Se aşteaptă ca proiectul de lege să fie adoptat în sesiunea curentă.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I'm for the bill.
Sunt pentru proiectul de lege.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The payment of this bill is due today.
Termenul acestei facturi este azi.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Bill was in Japan.
Bill a fost în Japonia.
вимова вимова вимоваu Report Error!
But I could tell you of lots of my constituents who cannot afford to pay more for their food bills.
Însă pot să vă dau numele multor persoane din circumscripţia mea care nu pot plăti mai mult pentru mâncare.
вимова вимова вимоваu Report Error!
President Bill Clinton sent US troops to tame Somalia, but that was a disaster too.
Preşedintele Bill Clinton a trimis trupe ale SUA în Somalia, însă şi acest lucru s-a dovedit un dezastru.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We are one of Russia's good customers, we pay for this pipeline through Ukraine, we pay our bills on time and we pay global prices for the gas.
Noi suntem unul dintre clienții buni ai Rusiei, plătim pentru această conductă care trece prin Ucraina, ne plătim facturile la timp și plătim prețuri globale pentru gaz.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Should the broadcasting corporations foot the bill?
Cheltuielile vor trebui oare plătite de societăţile de radiodifuziune?
вимова вимова вимоваu Report Error!
I welcome the President's pledge now to consider amendments to this bill and to consult more widely with the media.
Salut angajamentul preşedintelui de a lua în considerare modificările aduse legii şi de a se consulta mai pe larg cu mass-media.
вимова вимова вимоваu Report Error!
author. - Mr President, I regret the signing of the Kenya Communications (Amendment) Bill by President Kibaki.
autor. -Domnule preşedinte, îmi exprim regretul cu privire la faptul că preşedintele Kibaki a semnat Legea kenyană a comunicaţiilor (modificare).
вимова вимова вимоваu Report Error!
State control and censorship were sections of a draft amendment to a communications bill.
Controalele de stat şi cenzura sunt secţiuni ale unei propuneri de modificare a legii comunicaţiilor.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In this context, it is very bad news that, on Friday 2 January 2009, President Kibaki signed the Kenya Communications (Amendment) Bill 2008, which amends the Kenya Communications Act of 1998.
În acest context, o veste proastă este că, în ziua de vineri, 2 ianuarie 2009, preşedintele Kibaki a semnat Legea kenyană a comunicaţiilor din 2008 (modificare), care modifică Legea kenyană a comunicaţiilor din 1998.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This bill flies in the face of press freedom and disregards international conventions signed up to by the Kenyan Government.
Această lege se afişează în faţa libertăţii presei şi ignoră convenţiile internaţionale semnate de guvernul kenyan.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Within Kenya, the bill has been opposed by journalists, by Prime Minister Odinga and by the ODM, and its passing highlights a serious lack of consultation within the current grand coalition.
În Kenya, jurnaliştii, prim-ministrul Odinga şi Mişcarea Democratică Portocalie (ODM) s-au opus legii, iar adoptarea acesteia subliniază o lipsă gravă a consultărilor în cadrul marii coaliţii actuale.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I regret the passing of this bill and urge that any revision of the media law takes account of the many, many reservations expressed.
Regret adoptarea acestei legi şi solicit ca oricare revizuire a legii mass-mediei să ia în considerare numărul mare de rezerve exprimate.
вимова вимова вимоваu Report Error!
For instance, low-income families can receive financial assistance to help them modernise their heating systems and can enjoy substantial savings on their maintenance bills.
De exemplu, familiile cu venituri mici pot primi asistenţă financiară pentru a-şi moderniza sistemele de încălzire şi a se putea bucura de scăderi substanţiale ale plăţilor de întreţinere.
вимова вимова вимоваu Report Error!
How much will we have to pay in insurance bills before we realise that protection of the environment and the climate is not a burden, but an investment in the future?
Câte poliţe de asigurare trebuie să mai plătim până să ne dăm seama că protecţia mediului şi a climei nu este o povară, ci o investiţie în viitor?
вимова вимова вимоваu Report Error!
The prohibition on asylum seekers entering the labour market is to be re-enacted in a bill currently before the Dáil.
Interdicţia impusă solicitanţilor de azil de a intra pe piaţa muncii va fi reluată printr-o lege în curs de examinare de către Dáil.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I think even a climate sceptic like Mr Wilson should take care of citizens and support energy efficiency and efforts to decrease the energy bill.
Cred că şi un sceptic privind climatul, precum domnul Wilson, ar avea grijă de cetăţeni şi ar sprijini eficienţa energetică şi eforturile de a scădea factura la energie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Energy efficiency is vital if the EU is to reduce its energy bill.
Eficienţa energetică este vitală dacă UE doreşte să reducă factura la energie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися