reformation Румунська перевод і приклади пропозицій

reformation

вимова
n. reorganizare, reformare, reformă

Приклади пропозицій

This relates to structural reformation in risk management, more transparency and better rules for financial supervision.
Acestea se referă la reforma structurală în gestionarea riscurilor, o transparenţă sporită şi norme îmbunătăţite privind supravegherea financiară.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is an opportunity for a collective reformation of our commitment and political will to create an area of peace, stability and shared prosperity in the Mediterranean.
Este o oportunitate de reformare colectivă a angajamentului nostru şi a dorinţei noastre politice de a crea un spaţiu de pace, stabilitate şi prosperitate partajată în zona mediterană.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися