act Турецька перевод і приклади пропозицій

act

вимова
f. davranmak, hareket etmek; oynamak, numara yapmak, numarası yapmak,rol yapmak, rol oynamak; etki etmek; görevini yapmak
i. hareket, davranış, amel, fiil; oyun, numara, rol, perde [tiy.]; eylem; kanun, yasa, resmi yazı; cinsel ilişki

Приклади пропозицій

To accomplish great things, we must not only act, but also dream, not only plan but also believe, best wishes for your exam.
Büyük şeyler başarmak için harekete geçmek yetmez hayal kurmalı, planlamak yetmez inanmak da gerek, sınavlarında başarılar.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Nicholas insisted that he acted alone.
Nicholas tek başına hareket ettiği konusunda ısrar etti.
вимова вимова вимоваu Report Error!
They said he had acted shamefully.
Onun utanç verici bir biçimde davrandıklarını söylediler.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dr. White acted as our interpreter.
Dr Beyaz bizim tercümanımız olarak görev yapmıştır.
вимова вимова вимоваu Report Error!
You need to stop acting so stupid.
Böyle aptalca hareket etmeyi bırakmalısın.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I don't like the way Nicholas is acting.
Nicholas'ın davranma tarzını sevmiyorum.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Nicholas acted like he didn't know Mary.
Nicholas Mary'yi tanımıyormuş gibi davrandı.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Nicholas acts like nothing else matters.
Nicholas başka bir şey önemli değil gibi davranıyor.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In an emergency do you act quickly?
Acil bir durumda hızlı davranır mısınız?
вимова вимова вимоваu Report Error!
You had better act upon his advice.
Onun nasihatına göre davransan iyi olur.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Children want to act like grown-ups.
Çocuklar yetişkinler gibi davranmak isterler.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Nicholas acted as if he didn't know Mary.
Nicholas sanki Mary'yi tanımıyormuş gibi davrandı.
вимова вимова вимоваu Report Error!
You should have acted on her advice.
Onun tavsiyesi üzerine hareket etmeliydin.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He was caught in the act of stealing.
Hırsızlık yaparken yakalandı.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Murder and robbery are criminal acts.
Cinayet ve soygun suç eylemleridir.
вимова вимова вимоваu Report Error!
She acted as if she knew French well.
Sanki Fransızcayı iyi biliyormuş gibi davranıyordu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Some said his raid was an act of war.
Bazıları onun baskınının bir savaş eylemi olduğunu söyledi.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Nicholas acted as an interpreter for Mary.
Nicholas Mary için tercüman olarak davrandı.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Nicholas has been acting strangely lately.
Nicholas son günlerde tuhaf şekilde davranıyor.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A teenager sometimes acts like a baby.
Bir ergen bazen bir bebek gibi davranır.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися
Часи дієслова
Present participle: acting
Present: act (3.person: acts)
Past: acted
Future: will act
Present conditional: would act
Present Perfect: have acted (3.person: has acted)
Past Perfect: had acted
Future Perfect: will have acted
Past conditional: would have acted