considerate Турецька перевод і приклади пропозицій

considerate

вимова
s. saygılı, düşünceli, nazik, anlayışlı

Приклади пропозицій

We should be considerate to the old.
Yaşlılara karşı saygılı olmalıyız.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Doris is considerate of everybody's feelings.
Doris herkesin hislerine karşı saygılı.
вимова вимова вимоваu Report Error!
You should be more considerate of your parents.
Ailene daha saygılı olmalısın.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Although, it is considerate to let your partner know your plans, so she won't worry.
Yine de, merak etmesin diye partnerini planlarından haberdar etmek nezakettir.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It was very considerate of Mr. Yamada to send his secretary a bouquet of flowers on her birthday.
Bay Yamada sekreterine doğum gününde bir buket çiçek gönderdiği için çok düşünceliydi.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Not everyone is as considerate as you are.
Herkes senin kadar düşünceli değil.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Not everyone is as considerate as you.
Herkes senin kadar hürmetkar değil.
вимова вимова вимоваu Report Error!
They were very considerate.
Onlar çok hürmetkardı.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He is a considerate father.
O, düşünceli bir babadır.
вимова вимова вимоваu Report Error!
My friend Kei is beautiful, but she is not considerate to others.
Arkadaşım Kei güzel, ama başkalarına saygılı değil.
вимова вимова вимоваu Report Error!
She is considerate of others.
O başkalarına karşı anlayışlıdır.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That was considerate.
O düşünceliydi.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That was very considerate of Tom.
Tom çok hürmetkârdı.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Tom is considerate, isn't he?
Tom hürmetkâr, değil mi?
вимова вимова вимоваu Report Error!
Tom is considerate.
Tom düşüncelidir.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Tom is quite considerate.
Tom oldukça düşünceli.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Tom is very considerate, isn't he?
Tom çok hürmetkar, değil mi?
вимова вимова вимоваu Report Error!
Tom is very considerate.
Tom çok hürmetkar.
вимова вимова вимоваu Report Error!
You were considerate not to disturb us.
Sen bizi rahatsız etmemek için saygılıydın.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися
Синоніми
obliging: accommodating, helpful, kind, neighbourly