correction Турецька перевод і приклади пропозицій

correction

вимова
i. düzeltme, doğrulama, tashih; cezalandırma, ceza

Приклади пропозицій

When are you going to do something about that terribble furniture? We are not savages and this is not the Middle Ages . I mean, you are running a house of correction, not a torture chamber
Bu berbat mobilyalarla ilgili ne zaman bir şeyler yapacaksın? Bizler barbar değiliz. Ve ortaçağda yaşamıyoruz. Demek istediğim, Sen bir ıslahevi işletiyorsun, bir işkence meclisi değil.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Doing corrections keeps me on the go all day.
Düzeltme işi beni bütün gün meşgul ediyor.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He made several corrections.
O, birkaç düzeltme yaptı.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I made some corrections.
Bazı düzeltmeler yaptım.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I suggest a correction to this sentence.
Ben bu cümleye bir düzeltme öneriyorum.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I've made a correction to the wrong sentence.
Ben yanlış cümleyi düzelttim.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I've made a correction.
Bir düzeltme yaptım.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Thank you for the correction.
Düzeltme için size teşekkür ederiz.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Thank you for the corrections.
Düzeltmeler için teşekkür ederim.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Thanks for the correction.
Düzeltme için teşekkürler.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This is an extremely important correction.
Bu son derece önemli bir düzeltmedir.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Tom made several corrections.
Tom birkaç düzeltme yaptı.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися
Синоніми
1. result of correcting: reorganisation, reorganization, alteration, reconstruction, revision, review, removal
2. revising: rectification, editing, reparation, redress