establish Турецька перевод і приклади пропозицій

establish

вимова
f. kurmak, yapmak, yerleştirmek, kanıtlamak, belirlemek, saptamak, pekiştirmek

Приклади пропозицій

They had been working for a big company before they established their own company in November, 1999.
Onlar, Kasım 1999’da kendi şirketlerini kurana kadar, büyük bir şirket için çalışıyorlardı.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Newton established the law of gravity.
Newton yerçekimi yasasını kanıtlamıştır.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The school was established in 1650.
Okul 1650'de kuruldu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Disneyland was established in 1955.
Disneyland 1955'te kuruldu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I will establish myself as a lawyer.
Bir avukat olarak kariyer yapacağım.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A temporary government was established.
Geçici bir hükümet kuruldu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This college was established in 1910.
Bu üniversite 1910 yılında kurulmuştur.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This company was established in 1930.
Bu şirket 1910 yılında kurulmuştur.
вимова вимова вимоваu Report Error!
They established official relations in 1979.
1979'da resmi ilişkiler kurdular.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I appreciate what your job is here - even though I think you're a little young - to establish a protocol between the CIA and their latest double agent.
CIA ve onların en son ikili ajanı arasında bir protokol tesis etmek için biraz genç olduğunu düşünsem bile, buradaki işinin mahiyetini takdir ediyorum.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He has established himself as a musician.
Bir müzisyen olarak kendini kanıtladı.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The English established colonies in America.
ingilizler Amerika'da koloniler kurdu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The town was established in the 18th century.
Kasaba 18. yüzyılda kurulmuştur.
вимова вимова вимоваu Report Error!
You can't establish a company without people.
insanlar olmadan bir şirket kuramazsınız.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We are comfortably established in our new home.
Yeni evimize rahatça yerleştik.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Kublai Khan established the Yuan Dynasty in 1271.
Kubilay Han Yuan Hanedanı'nı 1271 yılında kurmuştur.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The research institute was established in the late 1960s.
Araştırma enstitüsü 1960'ların sonlarında kurulmuştur.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The air force claim that it was not an accident.
You mean the private plane? lt belongs to a well-established company.
Hava kuvvetleri bunun bir kaza olmadığını iddia etti.
Özel uçaktan mı bahsediyorsun? O uçak saygın bir firmaya ait.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Next, folks, below and to your left you'll see the vertical Renoir Cliffs. We're seconds away from establishing visual contact
Sırada, millet, aşağıda solunuzda dikey olarak uzanan Renoir Tepelerini göreceksiniz. Birkaç saniye içnde görsel bağlantı sağlayacağız.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It's against God. We can never establish a moral society if the means we use are immoral ones.
Bu Tanrı'nın aleyhinde. Eğer kullandığımız araçlar ahlaka aykırı ise, asla bir ahlak cemiyeti kuramayız.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися
Часи дієслова
Present participle: establishing
Present: establish (3.person: establishes)
Past: established
Future: will establish
Present conditional: would establish
Present Perfect: have established (3.person: has established)
Past Perfect: had established
Future Perfect: will have established
Past conditional: would have established