heresy Турецька перевод і приклади пропозицій

heresy

вимова
i. sapıklık, sapınç, aykırı düşünce

Приклади пропозицій

All this worldly wisdom was once the unamiable heresy of some wise man.
Bütün bu dünyevi bilgelik bir zamanlar herhangi bir bilge adamın sevimsiz sapıklığıydı.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Galileo Galilei was an Italian astronomer and an important figure in the initial development of the modern sciences. His discoveries contradicted the teachings of the Catholic Church, and Galileo was put on trial for heresy by the Inquisition.
Galileo Galilei İtalyan bir astronom ve modern bilimlerin ilk gelişmesinde önemli bir figürdü. Onun keşifleri Katolik Kilisesinin öğretileri ile çelişti ve Galileo Engizisyon tarafından sapkınlıkla yargılandı.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися
Синоніми
dissenting view: dissent, nonconformity, dissidence, apostasy