improvement Турецька перевод і приклади пропозицій

improvement

вимова
i. düzelme, düzeltme, ıslah, gelişme, ilerleme, iyileşme, artma, verimli hale getirme, ıslah etme, kalkındırma, yenilik

Приклади пропозицій

There was steady economic improvement.
istikrarlı ekonomik gelişme vardı.
вимова вимова вимоваu Report Error!
American-British relations showed improvement.
Amerikan-ingiliz ilişkileri gelişme gösterdi.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Haven't you noticed the improvement in her legs in a single week? Does love really have so much of strength?
Bir hafta içinde bacaklarındaki gelişmeyi fark edebildin mi? Aşkın gücü bu kadar çok mu?
вимова вимова вимоваu Report Error!
Improvements in technology helped them succeed.
Teknolojideki gelişmeler onların başarmasına yardım etti.
вимова вимова вимоваu Report Error!
She won't answer you. We're watching for any sign of her waking or of an improvement.
Sana cevap veremez. Kendine gelsin ya da bir gelişme göstersin diye bekliyoruz.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The greatest improvement for the time being, of course, would be achieved quite easily by moving house; what they needed now was a flat that was smaller and cheaper than the current one which had been chosen by Gregor, one that was in a better location and, most of all, more practical.
Şidilik, enbüyük gelişme, elbette, evi taşıyarak oldukça kolay bir şekilde kazanılabilirdi;onların ihtiyacı olan Gregorun seçtiği şu anki daireden daha küçük ve daha ucuz, daha iyi bir yerde ve hepsinden önemlisi daha pratik bir daireydi.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I haven't slackened in my duties. The incredible improvement in my health makes my work easier.
Sorumluluklarımı ihmal etmedim. Sağlığımdaki inanılmaz gelime işlerimi kolaylaştırıyor.
вимова вимова вимоваu Report Error!
There's room for improvement in their love affair.
Onların aşk ilişkilerinde ilerleme eğilimi görülüyor.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The improvements we've made on the assembly line could eventually lower prices.
Montaj bandında yaptığımız iyileştirmeler sonunda fiyatları düşürebilir.
вимова вимова вимоваu Report Error!
There will be improvements.
İyileştirmeler olacak.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We have made numerous improvements to our house since we bought it.
Aldığımızdan beri evde birçok iyileştirmeler yaptık.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Although the life of Chinese people is getting better and better now, there is still room for improvement.
Çin halkının yaşamı şimdi gittikçe iyileşmesine rağmen, gelişme için hâlâ bir neden vardır.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He has made a big improvement in tennis.
O, teniste büyük bir ilerleme kaydetti.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I can see the improvement.
Ben ilerlemeyi görebiliyorum.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I wouldn't call this an improvement.
Ben buna bir gelişme demezdim.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Improvement suggestions are welcomed.
Gelişim önerileri hoş karşılanır.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Many improvements have been made since this century began.
Bu yüzyıl başladığından beri birçok gelişmeler yapıldı.
вимова вимова вимоваu Report Error!
My speaking and listening in Turkish needs improvement.
Türkçe konuşma ve dinlememin gelişmesi gerek.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That was an improvement.
O bir gelişmeydi.
вимова вимова вимоваu Report Error!
That would be an improvement.
Bu bir gelişme olur.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися
Синоніми
progress: betterment, development, growth, increase