past Турецька перевод і приклади пропозицій

past

вимова
i. geçmiş, geçmiş zaman, mazi
s. geçmiş, önceki, eski, geçen
zf. geçecek şekilde

Приклади пропозицій

Father drove past the red light and he must pay a fine.
Babam kırmızı ışıkta geçtiğinden ceza verecek.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Father drove past the red light and he must pay money.
Babam kırmızı ışıkta geçtiğinden para verecek.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He didn’t drive past the post office.
Postanenin önünden geçmedi.
вимова вимова вимоваu Report Error!
She didn’t think of her past in her chair again.
Sandalyesinde geçmişini tekrar anımsamadı.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Most people hold onto the past, look forward to the future, and do not embrace the present. Only those who can appreciate what they have now live fully.
Birçok insan geçmişe bağlanır, geleceği bekler ve şu anı kucaklamaz.Sadece şu an sahip olduklarını taktir edebilenler dolu dolu yaşarlar.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Don't dwell on your past failures.
Geçmiş hatalarının üzerinde durma.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Don't dwell on your past mistakes!
Geçmiş hatalarının üzerinde durma!
вимова вимова вимоваu Report Error!
He seems to know all about her past.
O geçmişi hakkında her şeyi biliyor gibi görünüyor.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Everything was better in the past.
Geçmişte her şey daha iyiydi.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It's time to reflect on your past.
Geçmişinizi düşünmenin zamanıdır.
вимова вимова вимоваu Report Error!
She'll come at quarter past three.
Üçü çeyrek geçe gelecek.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We haven't seen you in the past four years.
Son dört yıl içinde seni görmedim.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A bike path goes right past my house.
Bir bisiklet yolu doğrudan doğruya evimin önünden geçer.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I don't know anything about his past.
Onun geçmişi hakkında bir şey bilmiyorum.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It happened at a quarter past eleven.
O on bir on beşte oldu.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We sat talking about the remote past.
Uzak geçmiş hakkında konuşarak oturduk.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I have my supper at a quarter past seven.
Akşam yemeğini yedi çeyrekte yiyorum.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He has been sick in bed this past week.
Bir haftadır yatakta hastaydı.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I have eaten nothing for the past three days.
Son üç gündür hiçbir şey yemedim.
вимова вимова вимоваu Report Error!
You must live in the present not in the past.
Geçmişte değil şimdiki zamanda yaşamalısın.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися