revision Турецька перевод і приклади пропозицій

revision

вимова
i. gözden geçirme, düzeltme yapma, tashih, revizyon, düzeltilmiş baskı

Приклади пропозицій

He advocates a revision of the rules.
Kuralların bir revizyonunu savunuyor.
вимова вимова вимоваu Report Error!
There is an urgent need for revisions.
Revizyona acil bir ihtiyaç vardır.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Date of last revision of this page: 2010-11-03
Bu sayfanın son güncellenme tarihi: 2010.11.03
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися
Синоніми
correction: redress, amendment, change, remedy