act Українська перевод і приклади пропозицій

act

вимова
n. справа, діло, вчинок, акт, дія, процес, закон, постанова, рішення, документ
v. діяти, поводитися, працювати, вдіяти, оперувати, чинити

Приклади пропозицій

The eldest sister acted for the mother.
Старша сестра була за матір.
вимова вимова Report Error!
Dr. White acted as our interpreter.
Доктор Уайт був нашим перекладачем.
вимова вимова Report Error!
She acted as if she knew French well.
Вона вдавала, ніби добре знає французьку.
вимова вимова Report Error!
Who acts Hamlet?
Хто грає Гамлета?
вимова вимова Report Error!
At last, the day has arrived for us to act.
Нарешті для нас настав час діяти.
вимова вимова Report Error!
A teenager sometimes acts like a baby.
Підлітки часто поводять себе, як діти малі.
вимова вимова Report Error!
We must act at once.
Мусимо діяти негайно.
вимова вимова Report Error!
Does the medicine act on the stomach?
Ці ліки діють на шлунок?
вимова вимова Report Error!
The soldier acted bravely.
Солдат поводився хоробро.
вимова вимова Report Error!
You had better act upon his advice.
Краще вчини за його порадою.
вимова вимова Report Error!
Children want to act like grown-ups.
Діти хочуть поводитися, як дорослі.
вимова вимова Report Error!
Act your age.
Поводься так, як того вимагає твій вік.
вимова вимова Report Error!
He acted out a pantomime at the party.
На вечірці він показував пантоміму.
вимова вимова Report Error!
He acted foolishly.
Він повівся безглуздо.
вимова вимова Report Error!
I saw a marvelous animal act at the circus.
Я бачив чудовий номер із тваринами в цирку.
вимова вимова Report Error!
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.
вимова вимова Report Error!
Act. Don't talk.
Дій. Не говори.
вимова вимова Report Error!
The more learned and witty you be, the more fit to act for Satan will you be.
Чим більш ерудованим і дотепним ти будеш, тим краще Сатані послужиш.
вимова вимова Report Error!
The more learned and witty you be, the more fit to act for Satan will you be.
Чим більш ерудованим і дотепним будеш ти, то більш придатним станеш для діянь Сатани.
вимова вимова Report Error!
It was hard for me to act pleasantly to others.
Мені було складно поводитися приязно до інших.
вимова вимова Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися