past Українська перевод і приклади пропозицій

past

вимова
n. минуле
a. минулий, колишній
adv. мимо, убік, повз
prep. мимо, повз, бік: по той бік, понад

Приклади пропозицій

We can know the past, but the future we can only feel.
Ми можемо знати минуле, але майбутнє ми можемо лише відчувати.
вимова вимова Report Error!
It is already past five o'clock.
Вже за п'яту.
вимова вимова Report Error!
It's already past ten o'clock.
Вже по десятій.
вимова вимова Report Error!
It happened at a quarter past eleven.
Це трапилося об одинадцятій п'ятнадцять.
вимова вимова Report Error!
Prices have been stable for the past three years.
Ціни були стабільними протягом останніх трьох років.
вимова вимова Report Error!
There hasn't been any rain for the past three months.
За останні три місяці дощу взагалі не було.
вимова вимова Report Error!
There hasn't been any rain for the past three months.
Ніякого дощу протягом останніх трьох місяців не було.
вимова вимова Report Error!
We haven't seen you in the past four years.
Ми не бачили тебе останні чотири роки.
вимова вимова Report Error!
Sentences past this ID are sentences added by contributors of Tatoeba Project.
Речення із кодами, що більші за цей - це речення, додані учасниками проекту Tatoeba.
вимова вимова Report Error!
I have not been sick for the past ten years.
Протягом останніх десяти років я жодного разу не хворів.
вимова вимова Report Error!
I have my supper at a quarter past seven.
Я вечеряю о чверті по сьомій.
вимова вимова Report Error!
We sat talking about the remote past.
Ми сиділи, спілкуючись про далеке минуле.
вимова вимова Report Error!
He meditates on his past life.
Він міркує про своє минуле життя.
вимова вимова Report Error!
My mother woke me up saying "It's a quarter past seven".
Моя мати розбудила мене, коли сказала: «Вже чверть по сьомій».
вимова вимова Report Error!
It's half past eight.
Зараз пів на дев'яту.
вимова вимова Report Error!
I think we agree, the past is over.
Я думаю, ми згідні: минуле закінчилося.
вимова вимова Report Error!
I'll return at half past six.
Я повернуся о пів на сьому.
вимова вимова Report Error!
Tom couldn't get past the guard.
Том не зміг пройти повз охорону.
вимова вимова Report Error!
The level of education of contemporary people is far higher than it has been in the past.
Рівень освіти сучасних людей набагато вищий ніж це було раніше.
вимова вимова Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися