act Індонезійська перевод і приклади пропозицій

act

вимова
n. perbuatan, tindak, fiil, paal, undang-undang, keputusan, penetapan, babak, lakon, main-main, ayat
v. bertindak, mengambil tindakan, bertingkah, berbuat, memperbuat, memainkan peran, mengikut, berlaku

Приклади пропозицій

Sometimes he acts as if he were my boss.
Terkadang dia bertingkah seolah-olah dia adalah bosku.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Suicide is a desperate act.
Bunuh diri adalah tindakan nekat.
вимова вимова вимоваu Report Error!
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The mayor prescribed to the citizens how to act.
Walikota menunjukkan kepada para warga bagaimana caranya bertindak.
вимова вимова вимоваu Report Error!
My brother is always acting foolishly.
Adikku selalu bertingkah konyol.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися