past Англійська перевод і приклади пропозицій

past

вимова
[passen] v. fit with, befit, become, suit, conform, comport, appertain

past

вимова
bn. verleden, voorbij, voorbijgegaan, geleden
adv. voorbij
zn. verleden, verleden tijd, gebeuren : het gebeuren,

Приклади пропозицій

Maar dit zou pas in de toekomst gebeuren, en ik had nog een lange weg te gaan en vele veldslagen te vechten, totdat dit zou gebeuren.
But that was in the future and I had a long way to go and battles to fight before that would come to pass.
вимова вимова вимоваu Report Error!
De vijzel is een zware stenen kom en de stamper is een slijpwerktuig met ronde kop, die net in mijn vuist paste.
The mortar is a heavy bowl made from stone and the pestle is a round ended crushing tool that fit easily into my fist.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Ontdek waar je in geïnteresseerd in ben en kijk uit voor verschillende vrijwilligerswerk mogelijkheden die bij je passen.
Discover what you’re interested in and look out for different volunteering opportunities that suit you.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In realiteit heeft Japan zich pas geopend voor de wereld in de 18e eeuw en het had een invloed op de mensen, gebruiken en cultuur.
In reality, Japan opened itself to the world in the 18th Century and this has influenced its people, customs and culture.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Alhoewel veel vrouwen proberen, beetje bij beetje, om deze rollen aan te passen.
However, a lot of women are trying, little by little, to change these roles.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Natuurlijk wordt dit pas gedaan wanneer het serieus wordt en je zo goed als zeker bent dat je met dit meisje wilt trouwen.
Of course, this is done normally when things are very serious and you are pretty much sure you want to marry that girl.
вимова вимова вимоваu Report Error!
"Wist je dat de dochter van de buurman al getrouwd is?" "Je zegt niet! Ze is pas achttien!"
"Did you know that the neighbor's daughter is already married?" "You don't say! She's only eighteen!"
вимова вимова вимоваu Report Error!
Pas vooral op voor zakkenrollers.
Above all, beware of pickpockets.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Pas op, het is een gevaarlijk kruispunt.
Be careful, it's a dangerous junction!
вимова вимова вимоваu Report Error!
Geloof hen die waarheid zoeken, pas op voor wie haar vinden.
Believe those who seek truth, beware those who find it.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Pas op voor vervalsingen.
Beware of imitations.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Pas op de hond!
Beware of the dog!
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mag ik het eens passen?
Can I try this on?
вимова вимова вимоваu Report Error!
Heb je hem pas leren kennen?
Did you meet him recently?
вимова вимова вимоваu Report Error!
Denk je dat het zal passen?
Do you think it will fit?
вимова вимова вимоваu Report Error!
Denk je dat het zal passen?
Do you think it'll fit?
вимова вимова вимоваu Report Error!
Past dit?
Does this fit?
вимова вимова вимоваu Report Error!
Overdag past Oma op de kinderen.
Grandmother looks after the children during the day.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Hij paste zich aan de omstandigheden aan.
He adapted himself to circumstances.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Hij paste zich aan aan zijn omgeving.
He adapted to his environment.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися