supplement Англійська перевод і приклади пропозицій

supplement

вимова
n. supplement, tail piece

supplement

вимова
zn. toevoegsel, bijvoegsel
ww. aanvullen

Приклади пропозицій

We moeten ons afvragen of het wel goed is om dieren voedingssupplementen te geven die ervoor zorgen dat zij op een abnormale manier groeien.
We must consider whether it is reasonable to give animals feed supplements which cause abnormal growth.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Met deze richtlijn betreffende voedingssupplementen zorgen we voor een harmonisatie van de voorschriften in de lidstaten.
This directive on food supplements provides for the approximation of the laws of the Member States.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Sommige lidstaten rangschikken voedingssupplementen thans onder de levensmiddelen, andere onder de geneesmiddelen.
Some Member States currently classify food supplements as food, and others as medicines.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Naast vitaminen en mineralen zijn er nog andere stoffen die onder de benaming "voedingssupplementen" vallen.
In addition to vitamins and minerals, there are also other substances covered by the term "food supplements".
вимова вимова вимоваu Report Error!
We moeten ons doel echter niet voorbijschieten en alles wat er op het gebied van voedingssupplementen op de markt is, in één keer willen regelen.
But we should not overreach ourselves and try to regulate everything in one go as regards food supplements on the market.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dit alles kan niet het doel zijn van de richtlijn betreffende voedingssupplementen.
Surely none of this can be the objective of this directive on food supplements.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Met betrekking tot de etikettering van voedingssupplementen voorziet het voorstel in een efficiënte communicatie met de consument.
With regard to food supplement labelling, the proposal for a directive provides for clear consumer information.
вимова вимова вимоваu Report Error!
De markt voor voedingssupplementen is snelgroeiend.
The market for food supplements is developing apace.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Voedingssupplementen kunnen een bijdrage leveren aan de gezondheid. Dus wie het zich kan permitteren koopt graag gezondheid.
Food supplements can be an aid to health, so those who can afford it will gladly buy themselves good health.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Op het terrein van voedingssupplementen staan er grote industriële belangen op het spel.
There are major industrial interests at stake when it comes to food supplements.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Ook kruidenextracten, aminozuren, essentiële vetzuren worden in voedingssupplementen gebruikt.
Herbal extracts, amino acids, and essential fatty acids are used in food supplements too.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Ik zeg dit om aan te geven hoezeer deze supplementen een modeverschijnsel zijn geworden, en alles bijeen genomen is dit vrij logisch.
That just shows how fashionable these products have become, which is quite natural, when all is said and done.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Onze aanwezigheid hier vandaag heeft tot doel een juridisch kader te scheppen teneinde de commercialisering van deze voedingssupplementen te harmoniseren.
The very reason that we are here today is to create a legal framework in order to harmonise the sale of these food supplements.
вимова вимова вимоваu Report Error!
De definitie van een voedingssupplement in de richtlijn moet op alle supplementen van toepassing zijn.
The definition of a food supplement in the directive should reflect all supplements.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mijnheer de Voorzitter, in het Verenigd Koninkrijk zijn er geen specifieke wetten die de verkoop van voedingssupplementen reguleren.
Mr President, in the UK there are no specific laws controlling the sale of supplements sold as food.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Ik heb voor deze reglementering over voedingssupplementen gestemd omdat het goed is dat daar orde op zaken wordt gesteld.
I voted in favour of the regulation on supplements because it is right that they should be controlled.
вимова вимова вимоваu Report Error!
De gepensioneerden van de partij die ik vertegenwoordig hebben voedingssupplementen en andere middeltjes niet nodig.
The pensioners of the party I represent have no need of these food additives and supplements.
вимова вимова вимоваu Report Error!
(DE) - Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, geachte collega's, ongeveer 20 procent van de Europese burgers gebruiken regelmatig voedingssupplementen.
(DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, about 20% of all Europeans regularly supplement their daily diets.
вимова вимова вимоваu Report Error!
De richtlijn inzake voedingssupplementen heeft als doel om de wettelijke bepalingen in de lidstaten te harmoniseren.
The directive on food supplements is designed to harmonise the laws of the Member States.
вимова вимова вимоваu Report Error!
De richtlijn deelt de voedingssupplementen duidelijk in bij de levensmiddelen.
The directive unequivocally assigns food supplements to the domain of foodstuffs.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися
Синоніми
aanhangsel: aanvulling, bijlage