act Англійська перевод і приклади пропозицій

act

вимова
n. act, faptă, acţiune, manifestare, decret, curs, proces, lucru, număr, document, hotărâre, efect, lege
v. interpreta, juca, simula, funcţiona, acţiona, activa, opera, proceda, reacţiona, merge

act

n. act, document, deed

Приклади пропозицій

Conform afirmaţiilor mass-mediei, irlandezii înţeleg acum mai bine, sub presiunea crizei financiare, că tratatul este un act acceptabil elaborat pentru a face faţă perioadelor dificile.
The media are reporting that the Irish, under pressure from the financial crisis, now understand better that the Treaty is a decent instrument which was put together for dealing with hard times.
вимова вимова вимоваu Report Error!
"Ia act de faptul că faptul că situaţia actuală în ţările din Cornul Africii nu este conformă elementelor esenţiale ale cooperării prevăzute la articolul 9 din Acordul de la Cotonou; ”.
'Notes that the current situation in the countries of the Horn of Africa is not in conformity with the essential elements of cooperation stated in Article 9 of the Cotonou Agreement;'.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Acest act suprem simbolic de a propune această zi europeană de comemorare, la data de 11 iulie, face parte din acest proces şi urmăreşte mai multe obiective.
This supremely symbolic act of proposing this European day of remembrance, on 11 July, is part of this process and pursues several objectives.
вимова вимова вимоваu Report Error!
În timpul unei ierni cu temperaturi scăzute record, a condamna la frig milioane de cetăţeni europeni este un act necugetat şi inuman.
During a winter with record low temperatures, it is reckless and inhuman to condemn millions of European citizens to being cold.
вимова вимова вимоваu Report Error!
În al doilea rând: aprobarea de către Parlamentul etiopian a aşa numitului Act privind ONG-urile, care, în fapt, incriminează întreaga activitate a ONG-urilor independente.
Second: the approval by the Ethiopian Parliament of the so-called NGO Act, which, in practice, criminalises all the work of independent NGOs.
вимова вимова вимоваu Report Error!
în scris. - (SK) Adoptarea unei act legislativ european iniţiază procesul de transpunere şi aplicare a directivei în fiecare stat membru.
in writing. - (SK) The adoption of a piece of European legislation initiates the process of transposing and applying the directive in each Member State.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Aţi încercaţi să ocoliţi subiectul şi aţi făcut un act de echilibristică.
You have tried to sidestep the issue and you have done a balancing act.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Să luăm act de acest lucru şi să acţionăm rapid spre un proces comun de îmbunătăţire a relaţiilor cu această ţară, care este atât de aproape de graniţele noastre.
Let us take note of this and quickly work towards a shared process to improve relations with this country, which is so close to our borders.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Poate este vorba despre un fel de ecou al colonialismului anterior sau de faptul că acestea s-au obişnuit să primească ajutor direct, iar prin aceasta, un fel de act de caritate.
Perhaps it is a kind of echo of former colonialism, or that they are accustomed to receiving direct aid, and so to receiving a kind of charity.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Este imoral să nesocotim pur şi simplu o sursă de energie: după părerea mea, este un act iresponsabil să respingem energia nucleară.
It is immoral to just discard a source of energy: in my view, it is irresponsible to simply dismiss nuclear energy.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Admit că raportul este un act de echilibrare dificil şi pot să simpatizez cu argumentele dlui Catania în ceea ce priveşte rezerva sa.
I admit that the report is a difficult balancing act and I can sympathise with Mr Catania's reasoning with regard to his reservation.
вимова вимова вимоваu Report Error!
în scris. - Doresc să se ia act de faptul că sprijin acest raport în favoarea extinderii acordului CE SUA de cooperare ştiinţifică şi tehnologică.
in writing. - I wish to record that I support this report on Extension of the EC-USA agreement for scientific and technological cooperation.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Având în vedere avantajele ambelor părţi în accelerarea reînnoirii acordului, se propune o procedură într-un singur pas (o singură procedură şi un singur act, legate de semnarea şi formarea acordului).
Given the advantages to both parties of a speedy renewal of the agreement, a one-step procedure is proposed (one procedure and one act, linked to the signing and formation of the agreement).
вимова вимова вимоваu Report Error!
În concluzie: recent, senatul italian a aprobat în unanimitate un act în favoarea recunoaşterii dietei mediteraneene drept patrimoniu cultural al umanităţii.
In conclusion: the Italian Senate recently unanimously approved a paper in favour of the recognition of the Mediterranean diet as heritage of humanity.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Nu a mai existat niciun act de terorism pe teritoriul Statelor Unite după 11 septembrie.
Since 9/11 there has not been one single act of terrorism on the United States mainland.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Un astfel de principiu este acela conform căruia nimeni nu poate fi reţinut fără a fi acuzat de un act ilegal.
One such is the principle that no one should be detained without being accused of an offence.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Nu putem continua să votăm în favoarea oricărui act propus, doar pentru a ne arăta îngrijorarea, nesiguranţa şi dorinţa de a acţiona în ceea ce priveşte schimbările climatice.
We cannot carry on saying 'yes' to everything that is tabled in order to demonstrate our justified concern, uncertainty and willingness to act with regard to the issue of climate change.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Am sprijinit acest raport pentru că este logic să avem un act legislativ care să protejeze interesele agricultorilor şi ale producătorilor de furaje pentru animale.
I supported this report because it makes good sense that we should have a regulation that protects farmers' interests and the interests of those who produce their feed.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Acesta este un act inexplicabil şi de o mare gravitate care nu poate fi trecut cu vederea de instituţiile europene.
This is an inexplicable and extremely serious act, which cannot and must not go unnoticed by the European institutions.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Atunci când garda de coastă thailandeză a forţat o barcă cu o mie de refugiaţi să reintre în larg, fără alimente la bord, acesta a fost un act inuman care a dus la moartea mai multor refugiaţi.
When the Thai Coastguard pushed out to open sea a boat with a thousand refugees but no food supplies on board, it was an inhumane act and led to the deaths of many of the refugees.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Dictionary Extension
Поділитися