alive

вимова
bn. in leven; actief; waakzaam

Приклади пропозицій

Everything was very green, very alive, full of forests and cows, that produce some of the best milk in Europe.
Alles was erg groen, levendig, vol met bossen en koeien die een van de beste melksoorten van Europa produceren.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Alive or dead, I'll always love you.
Levend of dood, ik zal altijd van je blijven houden.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Both are alive.
Ze leven allebei.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Elephants are the largest land animals alive today.
Olifanten zijn de grootste nu op het land levende dieren.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Every dog is alive.
Elke hond is in leven.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He is still alive.
Hij is nog in leven.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He was buried alive.
Hij werd levend begraven.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I am alive even though I am not giving any sign of life.
Ik leef, zelfs al geef ik geen teken van leven.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I don't know whether he is dead or alive.
Ik weet niet of hij dood of levend is.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I want them alive.
Ik wil ze levend.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

1. bustling: alert, lively, swarming, brisk, quick, stirring, active
2. having life: animate, breathing, living, vital, active, mortal
3. existent: extant, working, operative, functioningdictionary extension
© dictionarist.com