arouse

вимова
ww. er op wijzen, duidelijk maken; aansporen

Приклади пропозицій

And, when we recall that, like many others on all sides of this House, my and my colleagues' instincts are naturally aroused.
Als wij daaraan denken, zijn ook ikzelf en mijn collega's, zoals vele afgevaardigden in alle fracties van het Europees Parlement, instinctief op onze hoede.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Lisbon aroused expectations as far as rectifying these shortcomings is concerned.
Lissabon heeft verwachtingen gewekt. Men hoopt dat een eind zal komen aan deze manco's.
вимова вимова вимоваu Report Error!
But the greed that it arouses and the threat that emanates from such greed must be taken seriously.
Maar we moeten tegelijkertijd ook stilstaan bij de honger die de sport oproept en die haar bedreigt.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I know it is a subject that arouses great passion, but we are not talking about extremism here. This is a debate about racism.
Ik weet dat de emoties bij dit onderwerp hoog kunnen oplopen, maar we voeren hier geen debat over rechts-extremisten: we spreken vandaag over racisme.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Let me stress again that this is an issue which has aroused considerable public anxiety and that anxiety must be addressed.
Laat ik nogmaals benadrukken dat dit een zaak is die tot aanzienlijke publieke ongerustheid heeft geleid, en aan die ongerustheid dient aandacht te worden besteed.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It arouses suspicion that we want to prevent party financing being made transparent at European level.
Dat versterkt namelijk de verdenking dat we de transparantie van de partijfinanciering op Europees niveau proberen te verhinderen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We should perhaps have realised that the Irish referendum would arouse discussion but we did not.
Men had natuurlijk kunnen voorzien dat het referendum in Ierland aanleiding zou geven tot discussie, maar dat heeft men dus niet gedaan.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This issue has aroused great interest in cultural circles and among representatives of the film industry in Sweden.
In culturele kringen en onder vertegenwoordigers van de Zweedse filmindustrie voelt men zich zeer betrokken bij deze kwestie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Some people get aroused by the binder files, but most do not.
Een enkeling kan dat sexy vinden, maar voor de meesten geldt dat niet!
вимова вимова вимоваu Report Error!
We should not arouse false expectations.
Wij mogen geen valse verwachtingen wekken.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

1. awaken: wake, arise, get up, rouse, animate, spur, coax
2. excite: stir up, urge, titillate, provoke, incite, stimulate, kindledictionary extension
© dictionarist.com