concern

вимова
n. business

concern

вимова
zn. bezorgdheid; interesse; onderneming, fabriek; conglomeraat
ww. zich bezig houden met; bezorgd maken

Приклади пропозицій

Don't interfere with matters that do not concern you!
Moei u niet met zaken waar ge niets mee te maken hebt!
вимова вимова вимоваu Report Error!
His behavior is my primary concern.
Zijn gedrag is mijn belangrijkste zorg.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I am concerned about his health.
Ik maak mij zorgen over uw gezondheid.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I am concerned for her safety.
Ik ben bezorgd om haar veiligheid.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I have my own opinions concerning politics and religion.
Ik heb mijn eigen meningen wat politiek en religie betreft.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I'm concerned about him.
Ik maak me zorgen over hem.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I'm concerned about my wife's hacking cough.
Ik maak mij zorgen over de droge hoest van mijn vrouw.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It doesn't concern you.
Dat gaat u niets aan.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Please, don't be concerned about it. It's just a formality.
Wees daarover niet bezorgd. Het is alleen maar een formaliteit.
вимова вимова вимоваu Report Error!
She's concerned about your safety.
Ze maakt zich zorgen om uw veiligheid.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

bedrijf: groep, multinationaldictionary extension
© dictionarist.com