essential

вимова
bn. essentieel, nodig, fundamenteel

Приклади пропозицій

Aromatherapy works by burning essential oils or rubbing oil onto the skin.
Aromatherapie werkt door het verbranden van essentiële oliën of ze op de huid te smeren.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The article she read recommended keeping only the bare essentials, or in other words, only the things necessary to live.
Het artikel dat ze las had de aanbeveling om alleen het strikt noodzakelijke te houden, of met andere woorden, alleen de dingen die nodig zijn om te leven.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A free press is essential for democracy.
Persvrijheid is essentieel voor een democratie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
And now here is my secret, a very simple secret: It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.
Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig: alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Daily exercise is essential for your health.
Elke dag aan sport doen is onmisbaar voor een goede gezondheid.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Education is one of the most essential aspects of life.
Niets is belangrijker in het leven dan opvoeding.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Health is essential to happiness.
Gezondheid is onmisbaar voor het geluk.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In most languages the verb is an essential part of speech.
In de meeste talen is het werkwoord een essentiëel zinsdeel.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Just do the essential repairs, please.
Alleen de essentiële reparaties, alstublieft.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Water is essential to life.
Water is onmisbaar voor het leven.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

1. fundamental: key, basic, primary, cardinal, elementary
2. necessary: needed, indispensable, required, imperative, vital
3. rudiment: necessity, basic, fundamental, element, necessarydictionary extension
© dictionarist.com