forcible

вимова
bn. krachtig; gewelddadig; gedwongen;overtuigend

Приклади пропозицій

We are also following closely complaints from the opposition over 'forcible conscription' to the army.
Klachten van de oppositie over gedwongen ronseling voor het leger houden wij eveneens nauwlettend in de gaten.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Solving female poverty involves more than just forcible intervention in the family environment.
De oplossing voor armoede bij vrouwen bestaat niet alleen uit geforceerd ingrijpen in de gezinssfeer.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In the current situation it is absurd to settle more immigrants in Europe in such a forcible manner.
In de huidige situatie is het absurd om op een dergelijke, geforceerde wijze meer migranten in Europa toe te laten.
вимова вимова вимоваu Report Error!
There was no decision at Helsinki to mandate crisis management or forcible peace-making.
In Helsinki werd geen besluit genomen over het mandateren in verband met crisisbeheer en het afdwingen van vrede.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

effective: cogent, potent, forceful, efficacious, strong, conclusive, powerfuldictionary extension
© dictionarist.com