human being

вимова
menselijk wezen

Приклади пропозицій

Humans are the main cause of the problem.
Mensen zijn de grootste oorzaak voor dit probleem.
вимова вимова вимоваu Report Error!
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Human beings are social creatures.
Mensen zijn sociale wezens.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I am a human being.
Ik ben een persoon.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I am no bird, and no net ensnares me; I am a free human being with an independent will.
Ik ben geen vogel, en geen net verstrikt me; ik ben een vrij mens met een onafhankelijke wil.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I'm a human being.
Ik ben een mens.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In the modern age, humans are detached.
In deze moderne tijd zijn de mensen afstandelijk.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Is a human being mortal?
Zijn mensen sterfelijk?
вимова вимова вимоваu Report Error!
Humans were never meant to live forever.
Het was nooit de bedoeling dat mensen eeuwig zouden leven.
вимова вимова вимоваu Report Error!
But human beings are different.
Maar mensen zijn verschillend.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

person: somebody, individual, body, soul, character, someone


dictionary extension
© dictionarist.com