necessity

вимова
zn. noodzaak; behoefte; armoede

Приклади пропозицій

Art is not a luxury, but a necessity.
Kunst is geen luxe, maar een noodzaak.
вимова вимова вимоваu Report Error!
His wife has started to work out of necessity.
Zijn vrouw begon te werken uit noodzaak.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Necessity is the mother of invention.
De wens is de vader van de gedachte.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Society is the most evil of necessities.
De samenleving is een noodzakelijk kwaad.
вимова вимова вимоваu Report Error!
To that extent, it might be thought desirable, even if it is not a matter of urgent necessity.
In zoverre kan de richtlijn dus als wenselijk worden beschouwd, al is er hier geen sprake van dringende noodzaak.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Water is a basic necessity of life and a fundamental right.
Water is een eerste levensbehoefte en een basisrecht.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Millions of people do not even have clean water - a absolute necessity for survival - at their disposal.
Miljoenen mensen beschikken niet eens over zuiver water, een absolute voorwaarde om te overleven.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mr President, Commissioner, water is a precious natural asset, a vital necessity, and it is our duty to protect it.
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, water is een kostbare natuurlijke hulpbron. Zonder water is geen leven mogelijk.
вимова вимова вимоваu Report Error!
On the contrary, I have stated time and again in this House that enlargement is an historic necessity.
Integendeel, talloze malen heb ik in deze vergaderzaal gezegd dat uitbreiding een historische noodzaak was.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Good communications are a vital necessity in these areas.
Goede verkeersverbindingen zijn in deze gebieden van levensbelang.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

1. requirement: qualification, demand, vital part, postulate, essential, imperative, necessary
2. need
3. fate: compulsion, destiny, inevitability, karma, kismet
4. exigency: indigence, pinch, need, stress, neediness, urgencydictionary extension
© dictionarist.com