requisite

вимова
zn. vereiste
bn. vereist, nodig

Приклади пропозицій

The straitjacket of Agenda 2000 will not provide you with the requisite means.
Het strakke keurslijf van Agenda 2000 kan u deze middelen niet bieden.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The study carried out under the Grotius programme by An Wergens provides the requisite basic information.
De studie uitgevoerd door An Wergens in het kader van het Grotius-programma biedt hiervoor de nodige basisinformatie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
You can count on me to proceed with the requisite diplomacy.
U mag erop rekenen dat ik dat met de nodige zorgvuldigheid zal doen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Individual job descriptions, training courses and pre-requisites vary enormously within the EU.
De beroepen, de opleidingen en de voorwaarden lopen van lidstaat tot lidstaat sterk uiteen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Complementarity and coordination are important pre-requisites for creating synergy.
Complementariteit en coördinatie zijn belangrijk om synergieën tot stand te kunnen brengen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Neither the United States of America nor Russia nor any of the Balkan States and societies have the requisite degree of authority.
Noch de Verenigde Staten van Amerika, noch Rusland of een van de landen of groeperingen in de regio beschikken over een dergelijke autoriteit.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It meets all three requisites of an energy policy: environmental impact, security of supply and competitiveness.
Het voldoet aan de drie vereisten van een energiebeleid: milieu-effect, continuiteit van de voorziening en concurrentievermogen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is therefore important that the requisite publicity be given to the mission.
Het is daarom belangrijk dat de nodige bekendheid wordt gegeven aan de missie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
While she has the requisite power and influence, she should make that commitment.
Nu zij nog over de benodigde bevoegdheid en invloed beschikt, zou zij die toezegging moeten doen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
There is a motion which is stated in valid terms and where the requisite number of signatories have been verified.
De betreffende motie is volgens de geldende bepalingen opgesteld en het vereiste aantal handtekeningen is geverifieerd.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

1. requirement: necessity, need, demand
2. required: compulsory, mandatory, imperative, needed, indispensable, essential, necessarydictionary extension
© dictionarist.com