resourceful

вимова
bn. vindingrijk

Приклади пропозицій

Mrs Roth-Berendt proved very resourceful in finding solutions to the fact that the Council continues to denounce an import ban.
Mevrouw Roth-Behrendt is zeer creatief gebleken in het vinden van oplossingen voor het feit dat de Raad een importverbod blijft afwijzen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is young, resourceful users in particular who are faced with ever more restrictions and run the risk of ending up in prison.
Vooral vindingrijke jonge gebruikers stuiten daardoor op steeds meer beperkingen en lopen het risico in de gevangenis terecht te komen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
In other words, it sometimes pays to be more resourceful with the money you have than to ask for more.
Met andere woorden: vindingrijkheid met de bestaande fondsen levert soms meer op dan alleen vragen om nieuw geld.
вимова вимова вимоваu Report Error!
   . Immigration is a sign of economic vitality, and plays a role in bringing in active, resourceful people.
   – Immigratie is een teken van economische vitaliteit en speelt een rol bij het aantrekken van actieve en ondernemende mensen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Actually, island people are by nature resourceful.
Eilandbewoners zijn van nature al vindingrijk genoeg.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is time for us to combine our efforts and destroy the mafia, these ever-resourceful parasites ...
Dit is het moment om onze krachten te bundelen om de maffia te vernietigen, die zo vindingrijke parasieten...
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

bright: able, smart, apt, intelligent, gifted, clever, inventivedictionary extension
© dictionarist.com