secure

вимова
ww. verzekeren; bereiken; verwerven; beschermen;versterken; afsluiten; opsluiten
bn. zeker; veilig; sterk; gesloten

Приклади пропозицій

These recipes and my mother’s talent would eventually create a secure life for us and for my future family.
Na verloop van tijd zouden deze formules en het talent van mijn moeder ons een veilig leven bezorgen, zowel voor ons als voor mijn toekomstige gezin.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A secure income is an important thing for me.
Een vast inkomen is een belangrijk iets voor mij.
вимова вимова вимоваu Report Error!
As of 1950, the European Coal and Steel Community begins to unite European countries economically and politically in order to secure lasting peace.
Sinds 1950 verenigen Europese landen zich economisch en politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal om te zorgen voor een blijvende vrede.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Is this bolt secure?
Zit dit boutje goed vast?
вимова вимова вимоваu Report Error!
That child felt secure in his mother's arms.
Het kind voelde zich veilig in de armen van zijn moeder.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This bridge looks secure.
Deze brug lijkt stevig.
вимова вимова вимоваu Report Error!
To secure his locker, he uses a padlock.
Om zijn kluisje te beveiligen gebruikt hij een hangslot.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Don't climb that ladder - it's not secure.
Niet op die ladder klimmen; hij is niet veilig.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Securing this is a major priority.
De verwezenlijking ervan is het hoofddoel.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The agenda is not designed to secure justice for the citizen.
De bedoeling is niet de burgers rechtvaardigheid te garanderen.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

1. confident: assured, positive, certain, sure, hopeful, carefree, easy
2. safe: protected, stable, fast, fastened, fixed, bound, firm
3. obtain: acquire, procure, gain, achieve, grasp, get
4. protect: defend, guard, ensure, safeguard, guarantee, assure
5. fasten: lock, close, tighten, tie, padlock, clinch, binddictionary extension
© dictionarist.com