strong

вимова
bn. sterk; moedig; krachtig; stinkend
bw. sterk, krachtig

Приклади пропозицій

Suddenly I was looking up at him; a strong and handsome soldier.
Plotseling keek ik naar boven en keek hem aan, een sterke, knappe soldaat.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A pair of strong horses trained for war, would pull a chariot carrying two brave soldiers.
Een paar sterke paarden, die waren opgeleid voor oorlog, trokken de wagen die twee dappere soldaten vervoerde.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It takes a strong and dedicated group of people to make these sacrifices.
Je hebt een sterke en toegewijde groep aan mensen nodig om deze opoffering te maken.
вимова вимова вимоваu Report Error!
People admire Salma for being so strong.
Mensen bewonderen Salma omdat ze zo sterk is.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Others admire those people with strong characters, so this will definitely benefit you in the future.
Anderen bewonderen mensen met sterke karakters, dus dit zal je zeker een voordeel opleveren in de toekomst.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Germany was an economically strong country, perhaps with a difficult language, but I would surely have the chance to learn a lot there.
Duitsland was een economisch sterk land, misschien met een moeilijke taal, maar ik zou er zeker de kans krijgen om veel te leren.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A lion is strong.
Een leeuw is sterk.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A strong wind began to set in.
Er stak een sterke wind op.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A strong wind was blowing.
Er stond een straffe wind.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Although he is very old, he is strong.
Hoewel hij heel oud is, is hij sterk.
вимова вимова вимоваu Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com