strong point

вимова
sterk punt, sterke vesting

Приклади пропозицій

Singing is her strong point.
Zingen is haar sterkste punt.
вимова вимова вимоваu Report Error!
And that has not always been Europe' s strong point, not now or in the past.
En dat is in het verleden niet altijd het sterkste punt geweest van Europa en dat is het nu ook nog niet.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Gender equality amongst politicians is not either Turkey' s or Burma's strong point, as you know.
Turkije en Birma verdienen niet bepaald de hoofdprijs als het gaat om gelijke rechten voor mannelijke en vrouwelijke politici.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Two: the EU should further develop its strong points in areas where it has been successful in the past.
Twee: de EU doet er goed aan zijn punten waar het goed in is, waar zij in het verleden succes mee heeft geboekt verder te ontwikkelen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Events have allowed it to see its weaknesses, such as the crisis in Iraq, but they have also allowed it to see its strong points.
Deze gebeurtenissen, zoals de crisis in Irak, hebben duidelijk gemaakt wat de zwakke punten van Europa, maar ook zijn sterke punten zijn.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is therefore essential to obtain a substantial increase in funding to make it our strong point.
Als wij willen dat onderzoek onze troef wordt, moeten wij veel meer middelen beschikbaar stellen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Another strong point is the need for national reconciliation and for no crime to go unpunished.
Een ander sterk punt is de noodzaak van nationale verzoening en het bestraffen van alle vormen van straffeloosheid.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We will continue to highlight the strong points as well as the weak points of each transposing law.
Wij zullen de klemtoon blijven leggen op de sterke en zwakke kanten van iedere omzettingswet.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Innovation is not one of the EU’s strong points.
Innovatie is niet het sterkste punt van de Europese Unie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
   . The report has many strong points with respect to mental health issues concerning women and children.
   . - Het verslag bevat veel sterke punten ten aanzien van de kwesties in verband met de geestelijke gezondheid van vrouwen en kinderen.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

an asset of special worth or utility: strong suit, strength, speciality, green thumb, specialty, long suit, forte, green fingers, plus, asset, metier


dictionary extension
© dictionarist.com