stronger

вимова
[strong] bn. sterk; moedig; krachtig; stinkend

Приклади пропозицій

A healthy diet meant a stronger soldier and a longer life.
Een gezond dieet betekende een sterkere soldaat en een langere levensduur.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A chain is no stronger than its weakest link.
De keten is niet sterker dan de zwakste schakel.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A tiger is larger and stronger than a cat.
Een tijger is groter en sterker dan een kat.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Every mistake made me stronger.
Elke fout maakt me sterker.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Faster, higher, stronger!
Sneller, hoger, sterker.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Faster, higher, stronger.
Sneller, hoger, sterker.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He is stronger than ever.
Hij is sterker dan ooit tevoren.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He's stronger than you.
Hij is sterker dan u.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Lions are stronger than wolves.
Leeuwen zijn sterker dan wolven.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Love is stronger than death.
De liefde is sterker dan de dood.
вимова вимова вимоваu Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com