survival

вимова
zn. (het) overleven; (de) overlevende; overblijfsel

Приклади пропозицій

It behoves all of us to do everything possible to ensure their survival.
Wij moeten allemaal, zonder uitzondering, alles in het werk stellen om hun voortbestaan te garanderen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Millions of people do not even have clean water - a absolute necessity for survival - at their disposal.
Miljoenen mensen beschikken niet eens over zuiver water, een absolute voorwaarde om te overleven.
вимова вимова вимоваu Report Error!
They are facing expulsion and have been fighting a battle of survival for dozens of years.
Zij worden geconfronteerd met uitsluiting en voeren al tientallen jaren strijd om te overleven.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Such communities rely for their survival on having local facilities, such as a school, a post office and a shop.
Die dorpen en gehuchten zijn voor hun voortbestaan aangewezen op plaatselijke voorzieningen, zoals een school, een postkantoor of een winkel.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Meanwhile, the situation of the Sahrawi people has become serious: even their physical survival is under threat.
De bewoners van de Westelijke Sahara leven onder uiterst precaire omstandigheden. Hun fysiek overleven staat zelfs op het spel.
вимова вимова вимоваu Report Error!
One euro a day is enough for survival and offers a chance for the future.
Een euro per dag is genoeg om te overleven, en biedt dus uitzicht op de toekomst.
вимова вимова вимоваu Report Error!
So we are quite literally witnessing this country' s almost desperate fight for economic survival and political existence.
Wij zijn er dus concreet getuigen van hoe dit land een haast vertwijfelde strijd voert om zijn economisch overleven en politieke voortbestaan.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Letting go is difficult, as I know from personal experience, but it is the only way of ensuring survival.
Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om afstand te doen, maar het is de enige kans om het voortbestaan van het bedrijf te verzekeren.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mr President, the survival of cod is seriously endangered in various European waters.
Mijnheer de Voorzitter, het voortbestaan van de kabeljauw is in verschillende Europese wateren ernstig in gevaar.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The survival of a profession is at stake.
Het gaat om de existentie van een beroepsgroep.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

staying alive: endurance, subsistence, continuation, lasting, durability


dictionary extension
© dictionarist.com