vital

вимова
bn. energiek, levendig, vitaal

Приклади пропозицій

Parliamentary support in pursuing that essential course for change will be absolutely vital.
Het is van vitaal belang dat het Parlement zijn steun verleent aan dit veranderingsproces.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is vital that the IGC prepares the way to accept the installation of a fundamental rights regime within the Treaty.
Het is uiterst belangrijk dat de IGC de weg effent voor de opneming van een reeks fundamentele rechten in het Verdrag.
вимова вимова вимоваu Report Error!
They all made a vital constructive and balanced contribution.
Ze hebben allen een constructieve, evenwichtige en doorslaggevende bijdrage geleverd.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mr President, Commissioner, water is a precious natural asset, a vital necessity, and it is our duty to protect it.
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, water is een kostbare natuurlijke hulpbron. Zonder water is geen leven mogelijk.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is vital to make Community policy more effective and to develop a more operational strategic framework.
Het is van essentieel belang om de efficiëntie van het Gemeenschapsbeleid te vergroten en een meer operationeel strategisch kader te ontwikkelen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
As this voting matter is vital to the democratic future of this Union, surely it should receive priority consideration.
Aangezien deze stemkwestie essentieel is voor de democratische toekomst van de Unie, dient dit onderwerp met voorrang te worden behandeld.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We must press on in that direction because we know it is vital.
Het lijkt ons van fundamenteel belang om op dezelfde manier verder te gaan.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Mr President, this is a vital issue for Europe.
Mijnheer de Voorzitter, deze kwestie is van cruciaal belang voor Europa.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is vital that this money is used to benefit the poorest groups and individuals within the ACP countries.
Het is van vitaal belang dat dit geld wordt gebruikt voor de armste bevolkingsgroepen en individuen binnen de ACS-landen.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is a vital precondition for strengthening democratic institutions and civil society.
Zij vormen een cruciale basisvoorwaarde voor versterking van de democratische structuur en de burgermaatschappij.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

1. vigourous: lively, energetic, active, animated
2. necessary: essential, important, critical, indispensable, requisitedictionary extension
© dictionarist.com