alive

вимова
a. żyjący, żywy, napięcie: pod napięciem {elektr.}

Приклади пропозицій

Everything was very green, very alive, full of forests and cows, that produce some of the best milk in Europe.
Wszystko było bardzo zielone, bardzo żywe, pełne lasów i krów, które produkują niektóre z najlepszego mleka w Europie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We found him alive.
Znaleźliśmy go żywego.
вимова вимова вимоваu Report Error!
They caught a lion alive.
Złapali lwa żywcem.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The goldfish is alive.
Złota rybka żyje.
вимова вимова вимоваu Report Error!
After his accident, he is happy to be alive.
On jest szczęśliwy, że żyje po tym swoim wypadku.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Many great thinkers who were unknown while alive became famous after death.
Wielu wielkich myślicieli, którzy byli nieznani za życia, zdobyło sławę po śmierci.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Almost all dogs are alive.
Prawie wszystkie psy są żywe.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I heard that a paralyzed man was eaten alive by maggots.
Słyszałem, że sparaliżowanego człowieka zjadły żywcem larwy much.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Elvis Presley is alive!
Elvis Presley żyje!
вимова вимова вимоваu Report Error!
I'm sure he's alive.
Jestem pewien, że on żyje.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

possessing life: living, life, liveborn, vital, live, animation, vitality, animate, aliveness, viable
(often followed by `with') full of life and spirit: lively
having life or vigor or spirit: reanimated, full of life, revived, spirited, vital, enlivened, animated, lively
in operation: active, existent, existing
mentally perceptive and responsive: aware, awake, cognizant, cognisant, alert
(followed by `to' or `of') aware of: sensitive
capable of erupting: active, live


dictionary extension
© dictionarist.com