approved

вимова
a. zatwierdzony, uznany

Приклади пропозицій

Father will never approve of my marriage.
Ojciec nigdy nie zaakceptuje mojego małżeństwa.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The treaty was approved.
Traktat został zatwierdzony.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Congress finally approved Wilson's proposals.
Kongres nareszcie zgodził się na propozycje Wilsona.
вимова вимова вимоваu Report Error!
He gave her an approving nod.
Skinął jej potakująco głową.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Thank you for approving my join request.
Dziękuję za zaakceptowanie mojej prośby o przyłączenie.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I don't approve of what Tom has done.
Nie pochwalam tego, co Tom zrobił.
вимова вимова вимоваu Report Error!
I think you'll approve.
Myślę, że to docenisz.
вимова вимова вимоваu Report Error!
A vast majority of people approve of the plan.
Zdecydowana większość osób zgadza się na ten plan.
вимова вимова вимоваu Report Error!
(The minutes of the previous sitting were approved)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został przyjęty)
вимова вимова вимоваu Report Error!
(The Minutes of the previous sitting were approved.)
(Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.)
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

established by authority; given authoritative approval: authorised, sanctioned, authorized


dictionary extension
© dictionarist.com