arouse

вимова
v. obudzić ze snu, pobudzać do działania, wzbudzać, wzbudzić

Приклади пропозицій

People accept what they know, but anything that is beyond their horizon arouses concern.
Ludzie akceptują to, co znają, natomiast to, co odległe, nieznane budzi ich niepokój.
вимова вимова вимоваu Report Error!
Furthermore, using history as a means to an end arouses opposition, even if the intention behind it is sincere.
Poza tym instrumentalne wykorzystanie historii budzi sprzeciw, nawet jeżeli intencje są szczere.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We have not always succeeded in arousing public interest in the financial markets and in the real economic processes.
Nie zawsze udawało nam się wzbudzić zainteresowanie opinii publicznej rynkami finansowymi czy rzeczywistymi procesami gospodarczymi.
вимова вимова вимоваu Report Error!
It is unacceptable for anyone to use the situation of the Roma to make party political attacks and to arouse hysteria instead of taking effective action.
To niedopuszczalne, aby ktokolwiek wykorzystywał sytuację społeczności romskiej do przeprowadzania ataków politycznych i wzniecania histerii, zamiast podejmowania skutecznych działań.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The other part, which has aroused by far the most interest today, is Article 186.
Inna część, która wzbudziła dzisiaj dużo większe zainteresowanie, dotyczyła artykułu 186.
вимова вимова вимоваu Report Error!
To act otherwise would be to arouse the distrust of certain Member States.
Inne rozwiązania wzbudziłyby nieufność niektórych państw członkowskich.
вимова вимова вимоваu Report Error!
(PL) The subject of toy safety arouses very great interest, especially during the pre-Christmas period, when we are thinking about which toys to buy for the youngest among us.
(PL) Kwestia bezpieczeństwa zabawek wzbudza bardzo duże zainteresowanie szczególnie teraz w okresie przedświątecznym, kiedy zastanawiamy się jakie zabawki kupić najmłodszym.
вимова вимова вимоваu Report Error!
We must be aware of this, so that we do not arouse false hopes.
Musimy mieć tego świadomość, aby nie wzbudzać fałszywych nadziei.
вимова вимова вимоваu Report Error!
This lack of transparency arouses genuine suspicion, which can only be diminished by consulting the public and the European Parliament.
Ten brak przejrzystości rodzi podejrzenia, które można rozwiać jedynie konsultując się z opinią publiczną i Parlamentem Europejskim.
вимова вимова вимоваu Report Error!
The situation of the Greek economy has, undoubtedly, aroused much emotion.
Bez wątpienia sytuacja greckiej gospodarki wzbudza wiele emocji.
вимова вимова вимоваu Report Error!

Синоніми

1. awaken: wake, arise, get up, rouse, animate, spur, coax
2. excite: stir up, urge, titillate, provoke, incite, stimulate, kindledictionary extension
© dictionarist.com